Dr. Bethlendi András

gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Pénzügyek Tanszék

 

Dr. Bethlendi András a Pénzügyek Tanszék oktatója, az angol nyelvű pénzügy mesterszak alapítója és szakfelelőse. A Tanszék oktatási, kutatási feladataiban aktív szerepet vállal, legyen szó alap-, mester- vagy doktori képzésről. PhD témavezetői tevékenységet végez, jelenleg is több doktorandusz hallgató munkáját vezeti.