Dr. Dobos Imre

egyetemi tanár
Közgazdaságtan Tanszék

 

Dr. Dobos Imre kutatásai a termelésmenedzsment, operációkutatás, készletezés, ellátásilánc-menedzsment, logisztika és környezettudatosság témaköreire terjednek ki. Ezekhez a tudományterületekhez köthetően publikációi mindig rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban jelennek meg. Az elmúlt 3 évben több Web Of Science folyóiratban jelent meg társszerzős írása, amelyeknek a nemzetközi akadémiai életben meghatározó szerepet töltenek be. Jelentősebb közleményei:

  • Coopetition in the Digital Era: A Game Theoretic Analysis (2020) – konferenciaközlemény (Digital Economy: Modern Challenges and Real Opportunities)
  • Evaluating green suppliers: improving supplier performance with DEA in the presence of incomplete data (2019) – folyóirat publikáció (Central European Journal of Operations Research)
  • The role of personal motivation in sustainable purchasing practices (2019) – folyóirat publikáció (Amfiteatru Economic)
  • Inventory-related costs in green supplier selection problems with Data Envelopment Analysis (DEA) (2018) – folyóirat publikáció (International Journal of Production Economics)

Dr. Dobos Imrének ezen felül számos cikke jelent meg az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Minősítő Bizottsága szerinti „A” kategóriás folyóiratban, nevezetesen a Statisztikai Szemlében és a Szigmában is.