Dr. Kövesi János

habilitált egyetemi tanár
Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

 

Dr. Kövesi János a BME vegyészmérnök hallgatójaként végzett 1976-ban és azóta folyamatosan az egyetemen tevékenykedik. 1994-től 23 éven át volt az MVT tanszékvezetője, 1998-ban habilitált, majd ugyanebben az évben Karunk alapító dékánja lett. 2015-ig folyamatosan és lelkesen látta el dékáni teendőit is, ezt csak 2004 és 2008 között betöltött oktatási rektorhelyettesi ciklusa szakította meg. Hosszú éveken keresztül a Harvard Business Review folyóirat magyar kiadásának főszerkesztője volt, valamint a Vezetéstudomány és a Minőség és Megbízhatóság című folyóiratok életében is jelentős szerepet vállalt. Munkássága során Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt elismerést és Egyetemi Ifjúságért (Pro Juventute Universitatis) díjat is átvehetett.

Fő oktatási-kutatási szakterülete a műszaki megbízhatóság optimálása mellett, a minőség- és megbízhatóságbiztosítás menedzsment hátterének elemzésére, a Total Quality Management és Total Productive Maintenance alkalmazására terjed ki.

Oktatói hitvallása, melyet tanszékvezetőként, dékánként és rektorhelyettesként is megtartott: az oktatók a hallgatókért vannak, jól példázza hallgatókhoz való hozzáállását.