Keresztféléves felvételi eljárás - 2023/2024. tanév II. félév

Keresztféléves felvételi eljárás során meghirdetett szakok
Mesterszak (MSc)
Műszaki menedzser
Pénzügy (angol nyelven)
Regionális és környezeti gazdaságtan (angol és magyar nyelven)
Vezetés és szervezés (magyar nyelven)

JELENTKEZÉS MÓDJA

A  2024 februárjában induló képzésekre felvételizők kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető e-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket 2023. november 15-ig.

Adat- és sorrendmódosítás, illetve a többletpontra jogosító dokumentumok beadási határideje: 2024. január 9.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 40. §. (4) értelmében a mesterképzésre csak az vehető fel, aki alapképzésben (vagy egységes osztatlan képzésben) fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.

 

2024 FEBRUÁRJÁBAN INDULÓ MESTERKÉPZÉSEK FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI SZAKONKÉNT

A pontos időbeosztásról, a vizsgák részleteiről a jelentkezők elektronikus úton értesítést kapnak. A felvi.hu felületen megadott email címre érkezik majd minden felvételivel kapcsolatos email, ezért fontos a megfelelő cím megadása. Felhívjuk a figyelmet a határidők pontos betartására, a megadott határidőn túl benyújtott dokumentumok nem fogadhatók el.

Mesterképzésen a felvételi eljárás részeként kreditelismerési kérelmet kell benyújtani. Aki a kreditelismerés kérelmet nem küldi be, vagy a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján nem szerezte meg a minimális kreditpontot, a felvételi eljárásban nem vehet részt.

 

Műszaki menedzser
Szakmai és motivációs beszélgetés online felületen (MS Teams): 2024. január 8-12. A pontos időbeosztásról és a technikai részletekről a jelentkezőket elektronikus levélben tájékoztatjuk.

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem elküldése a kreditelismeres@gtk.bme.hu címre 2023. december 10 – ig. A részletek és a beadandó dokumentumok listája alább, a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvasható. A felvételi követelményként megküldött anyagot, illetve a kreditelismerési határozatot a felvi.hu oldalra nem kell feltölteni.

 

Pénzügy (angol nyelven)
Szakmai és motivációs beszélgetés online felületen (MS Teams), angol nyelven: 2024. január 11.
A pontos időbeosztásról és a technikai részletekről a jelentkezőket elektronikus levélben tájékoztatjuk.

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem elküldése a kreditelismeres@gtk.bme.hu címre 2023. december 10 – ig. A részletek és a beadandó dokumentumok listája alább, a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvasható. A kreditelismerési határozatot a felvi.hu oldalra nem kell feltölteni.

 

Regionális és környezeti gazdaságtan (angol és magyar nyelven)
Induló képzések: nappali tagozaton magyar és angol, részidős képzésben magyar nyelven.
Szakmai és motivációs beszélgetés online felületen (MS Teams): 2023. december  12-13.

A pontos időbeosztásról és a technikai részletekről a jelentkezőket elektronikus levélben tájékoztatjuk. Az angol nyelvű képzésre jelentkezők motivációs beszélgetése angol nyelven történik.

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem elküldése az intézménynek az alábbi e-mail címre: valko.laszlo@gtk.bme.hu
A kreditelismerési űrlap beküldési határideje: 2023. december 10.
A részletek és a beadandó dokumentumok listája alább, a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvasható. A kreditelismerési határozatot a felvi.hu oldalra nem kell feltölteni.

 

Vezetés és szervezés (magyar nyelven)

Felvételi követelmény: egy olyan 2-3 oldalas dokumentum beküldése, mely az alábbiakat tartalmazza:

 • eddigi tanulmányinak bemutatását
 • korábbi szakdolgozatának/diplomamunkájának összefoglalását
 • motivációs levelét

Beküldési határidő: 2024. január 3.
E-mail cím: mesterfelveteli@gtk.bme.hu

FONTOS! A jelentkezés feltétele a kitöltött kreditelismerési kérelem elküldése a kreditelismeres@gtk.bme.hu címre 2023. december 10 – ig. A részletek és a beadandó dokumentumok listája alább, a TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL részben olvasható. A felvételi követelményként megküldött anyagot, illetve a kreditelismerési határozatot a felvi.hu oldalra nem kell feltölteni.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL

 

Különböző ismeretkörökben a jelentkezés elfogadásához bizonyos számú minimum kreditet teljesíteni szükséges. Amennyiben a jelentkező nem teljesíti az előírt kreditet, jelentkezése nem fogadható el az adott mesterszakra. Az előtanulmányok meglétét a Kar Kreditátviteli Bizottsága vizsgálja meg a korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyvei alapján.

Aki a kreditelismerés kérelmet nem küldi be, vagy a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján nem szerezte meg a minimális kreditpontot, a felvételi eljárásban nem vehet részt.

A kérelem nem díjköteles. Az űrlapokat a jelentkezőkhöz elektronikus úton eljuttatjuk, de a honlapunkról is letölthetők.

Kreditelismerési űrlapok
A kitöltött űrlapot EREDETI word formátumban kérjük visszaküldeni. (Nem kérünk kézi vagy elektronikus aláírást, az aláírás rovatba csak a nevet kérjük begépelni!)


A kreditelismerési eljáráshoz szükséges beküldendő dokumentumok:

 • kitöltött kreditelismerési űrlap (EREDETI word formátumban)
 • oklevél és oklevél melléklet másolata és
 • leckekönyv/törzskönyv másolata PDF formátumban

Ha a felvételiző teljesíti az elvárt minimum kreditszámot, de a 60 kreditet nem, akkor a fennmaradó kreditek a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan a második aktív szemeszter végéig különbözeti vizsga formájában teljesíthetők. A kreditpótlás nem jár kontaktórával, a vizsgára való felkészüléshez tananyagot, ajánlott irodalmat biztosítunk.
Bővebb információ: Mester kreditpótlás

FIGYELEM! A fenti kreditelismerési eljárásban való részvétel a képzések ún. bemeneti követelménye, nem azonos a tárgybefogadással, melyet a felvételt követően, Neptun kérvény formájában lehet kezdeményezni


A FELVÉTELI MENETE


A felvételi adminisztráció keretében először a felvételhez kapcsolódó dokumentumokat tekintjük át, majd megállapítjuk az  alapján a hozott pontot (legfeljebb 45 pont), illetve az esetleges többletpontokat (legfeljebb 10 pont). Majd a felvételi vizsga, illetve a benyújtandó szakmai anyagok alapján megállapítjuk a szerzett pontot (legfeljebb 45 pont).  Összesen megszerezhető pontszám: 100 pont.

 1. Hozott pont számítása:

A mesterképzéshez bemeneti feltételként előírt alapképzésben előírt oklevél megszerzése érdekében folytatott képzés teljes tanulmányi időszakra számított halmozott súlyozott tanulmányi átlageredmény kilencszerese (egész számra kerekítve) tehát így maximum 45 pont adható.

Lebonyolításához szükségünk van a fenti átlagot tartalmazó leckekönyvre (az oklevélmelléklet csak az oklevél minősítését tartalmazza, ami nem azonos a tanulmányi átlaggal, ezért kérjük a leckekönyvet). Amennyiben a felvételiző, felszólítás után sem mutatja be az ezt igazoló dokumentumot, úgy csak a szerzett pontjai alapján számoljuk a felvételi pontjait.

 

 1. Többletpontok számítása:

A felvételi eljárás során legfeljebb 10 többletpont szerezhető. Minden esetben fontos, hogy a többletpontot igazoló dokumentumokat (oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakmai gyakorlatról szóló igazolás, kutatási és publikációs tevékenységről szóló igazolás, sporteredmény igazolása, stb.) a felvi.hu felületen feltöltésre kerüljenek, csak az ott szereplő dokumentumok alapján adható többletpont, még akkor is, ha az intézmény számára ezt elküldték.

A felvételhez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettségek – összesen legfeljebb 6 pont:

 • főiskolai szintű/BSc/BA diploma: 3 pont;
 • egyetemi szintű/MSc/MA diploma: 4 pont;
 • PhD fokozat: 6 pont;
 • szakirányú továbbképzésben szerzett diploma: 2 pont;

Az előzően szerzett diploma kiadási feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák – összesen legfeljebb 4 pont:

 • középfok C: 1 pont;
 • felsőfokú A vagy B: 2 pont;
 • felsőfokú C: 3 pont;

Szakmai gyakorlat, demonstrátori tevékenység – összesen legfeljebb 4 pont:

 • Szakmai gyakorlat 6-12 hónap között: 1 pont;
 • Szakmai gyakorlat 12-36 hónap között: 2 pont;
 • Szakmai gyakorlat 36-72 hónap között: 3 pont;
 • Szakmai gyakorlat 72 hónapon túl: 4 pont;
 • Demonstrátori tevékenység, szemeszterenként: 1 pont;

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az alapvégzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlat nem jogosít többletpontra, kizárólag az előírt gyakorlaton túl végzett tevékenységért adható.

Kutatási és publikációs tevékenység (TDK, előadás, publikáció, projektmunka stb.) – összesen legfeljebb 6. pont:

 • Intézményi TDK 1-3 helyezett: 2 pont;
 • OTDK1-3 helyezett: 4 pont;
 • Publikáció (tudományos, referált folyóiratban megjelent közlemény): 3 pont;
 • Tudományos konferencián (TDK-n, OTDK-n kívül) való részvétel, előadással (illetve konferenciakötetben megjelent dolgozattal): 2 pont;

Sporteredmények – összesen legfeljebb 5 pont:

 • a jelentkezés évében és azt megelőző 7 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: olimpiai-, világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 5 pont, (4-8 helyért: 3 pont, 9-12 helyért: 1 pont)
 • országos sportági szakszövetség által szervezett bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 3 pont, az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. (4-8 helyért:1 pont)

Esélyegyenlőség – összesen legfeljebb 6 pont:

 • GYED, GYES: 3 pont;
 • Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont;
 • Fogyatékosság: 3 pont;
 1. Szerzett pont számítása:

A szerzett pontot a szakmai-motivációs levél vagy a szakmai-motivációs beszélgetés eredménye adja. Ha a jelentkező számára kedvezőbb, a szerzett pont kettőzhető.
Az egyes szakok vizsgakövetelményei az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel változhatnak, azonban ilyen esetben a pontszámítás technikai értelemben nem módosul.

 

A FELVÉTELI DÖNTÉS

Végleges döntés csak az Oktatási Hivatal „vonalhúzása” után várható, ennek tervezett időpontja 2024. január 23. A felvételi során elért pontszámok azonban már korábban elérhetőek a felvi.hu-n (minden Felvételiző a saját felvi.hu-s felületére belépve látja azt, miután lezárultak a vizsgák és minden dokumentum hiánypótlása megtörtént).

 

KAPCSOLAT, SEGÍTSÉG

A felvételi eljárással kapcsolatban a mesterfelveteli@gtk.bme.hu címen érdeklődhetnek, a Dékáni Hivatal munkatársai válaszolnak kérdéseikre.
Az Oktatási Hivatal elérhetősége ide kattintva elérhető.

 

 

Sikeres felvételit kívánunk!