Dr. Mészárosné Merbler Éva

igazgatóhelyettes, ügyvivő szakértő
Mérnöktovábbképző Intézet

 

Dr. Mészárosné Merbler Éva a Mérnöktovábbképző Intézet igazgatóhelyetteseként irányítja, fejleszti és felügyeli az Intézet tanfolyami képzéseit. A 2018-as kari átalakulás során hatékonyan támogatta, hogy az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ a Mérnöktovábbképző Intézet keretében zökkenőmentesen folytathassa tevékenységét, megújítva ezzel a Mérnöktovábbképző Intézetet is. A felnőttképzést folytató szervezetekkel együttműködve ellátja az Egyetemre háruló igazgatási feladatokat. Részt vett a Kar Tűz- és munkavédelmi oktatási rendszerének kifejlesztésében és megszervezésében.