Dr. Nemeslaki András

tanszékvezető, egyetemi tanár
Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

 

Nemeslaki András 2017 októberétől a BME GTK egyetemi tanára. Tanszékvezetőként újjászervezte a Pénzügyek Tanszéket. MBA szakfelelősként hatékonyan működött közre a szak átalakításában. Sikeres nemzetközi kapcsolatokat épített ki az IFMD-vel (EFMD, European Foundation for Management Development-tel).

Vezetésével jött létre a BME és a Magyar Nemzeti Bank közötti hosszútávú együttműködés, amely a Karon túlmutató összegyetemi érdekeket szolgál, és amelynek keretében több, az MNB-vel és a társkarokkal közösen végzett kutatási projekt indulhatott.