Dr. Paksi Dániel

egyetemi tanársegéd
Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

 

Dr. Paksi Dániel a Filozófia és Tudománytörténet Tanszék tanársegédje. Legfontosabb szakmai célkitűzése a széles értelemben vett kultúra evolúciós magyarázata. Tudományos munkája elsősorban Polányi Mihály posztkritikai filozófiájára, valamint az emergencia fogalmára koncentrál. Az elmúlt három évben több folyóiratcikke, négy könyve és egy szerkesztett kötete jelent meg.