Hegyközi Zsuzsánna Judit

nyelvtanár
Idegen Nyelvi Központ

 

Hegyközi Zsuzsánna Judit 28 éve a BME Idegen Nyelvi Központ oktatója, és közel 20 éve felel az Egyetem angol nyelvvizsgáinak zökkenőmentes lebonyolításáért, szakmai tartalmáért valamint a vizsgák magas minőségű színvonaláért teljes körű biztosításért. Több évtizedes oktatói tevékenysége sokrétű, hiszen az alapoktatás mellett évekig szakfordítóképzésben is részt vett, és nem csupán angol, hanem orosz nyelvet is tanított az egyetemi hallgatóknak. A vizsgaközpont 2000 júliusában történt akkreditációja óta az általános nyelvvizsgarendszer angol nyelvi felelőse. Az akkreditáció megszerzésében is jelentős érdemei voltak elsősorban a vizsga praktikumának kidolgozását illetően. Szakmai tudását kollégái maximálisan elismerik, munkája precíz, igényes, követendő példa utódai számára.