Dr. Dobos Imre

egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

Dr. Dobos Imre professzor úr a Közgazdaságtan Tanszék vezető kutatója, ebben az évben kiemelkedő pontszámmal nyerte el a Kari Kutatási Díj senior változatát. Professzor Úr pályázatában számos Web of Science adatbázisban szereplő idegen nyelvű publikációt sorolt fel. Ezek Q1 1 db, Q2 1 db, Q3 3 db, ESCI Q2 4 db Q4 1 db publikáció, amelyeknek önálló vagy társszerzője. A Scopus adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent cikke a SCImago listán szereplő Q minősítés szerint 3 db Q3 cikk. Az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Minősítő Bizottsága által elfogadott folyóiratlistáján szereplő magyar nyelvű folyóirat a listán jelzett besorolás szerint (SCImago kvartilissal) 11 db A és 3 B besorolású cikket írt a pályázatában megjelölt 3 év során. Professzor Úr pályázata összesen 81 pontot ért, ami kiugróan magas eredmény.