Dr. Gács Anna

habilitált egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Dr. Gács Anna munkája elismeréseként a Rektori Dicséretet a 2023. május 22-i Szenátusi Ülésen vehette át.

Dr. Gács Anna, a GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék habilitált egyetemi docense kezdeményezője és főszervezője a 2022-ben nagy sikerrel indult BME Művészeti Rezidenciaprogramnak. A reáltudományos ismereteket is nyújtó hazai egyetemek közül elsőként a BME indított ilyen – a régióban is ritkaságszámba menő – programot, amely a tudományos és művészeti gondolkodás találkozásában rejlő kreatív energiák felszabadításán túl tudósok és művészek mélyebb önreflexiójára is lehetőséget biztosít. Gács Anna és munkatársainak professzionális szervezőmunkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a BME rangjához méltó, az egyetem reputációját erősítő installációk szülessenek, és a program nagy érdeklődéssel kísért, izgalmas eseményeken mutatkozzon be.