Dr. Sebestyén Zoltán

egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Dr. Sebestyén Zoltán 2022 óta a Gazdálkodási és Menedzsment alapszak szakfelelőse. Vezetésével megújult a szak tanterve és javaslata alapján került bevezetésre a kar alapszakjain az un. „szakszemináriumi” rendszer. Létrejött a TTK-val közösen szervezett adatelemzési speciális kollégium, ami a karok közötti együttműködésen keresztül ajánl verseny- és piacképes szaktudást a gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatóknak.