Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Alapadatok
Végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, röviditve: BSc)
Tagozat: nappali
Finanszírozási forma:
állami ösztöndíjas / önköltséges: 300 000 Ft/félév
képzési idő: 7 félév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen több mint 80 éves múltra tekint vissza a gazdálkodási szakterületű közgazdászok képzése. E hagyományok követéseként indítottuk a Gazdálkodási és menedzsment alapszakot, amelyik karunk egyik legnagyobb alapszakja, az üzleti irányultságú közgazdászképzéseink közül a legátfogóbb.

 

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika, digitális kultúra vagy matematika vagy történelem vagy földrajz vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.
A szakokon választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
A szakokon választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek, egyet emelt szinten kell teljesíteni.

A szak főbb tantárgyai: Vállalatgazdaságtan, Menedzsment, Marketing, Vállalati pénzügyek, Gazdaságstatisztika, Számvitel, Makrogazdasági pénzügyek, Gazdaságpolitika, Információmenedzsment, Minőségmenedzsment, Termelésmenedzsment, Változásmenedzsment, Projektmenedzsment, Üzleti jog.

A képzés erőssége, tantervének sokszínűsége: a menedzsment-, pénzügyi, közgazdasági és társadalomismereti területek ismeretanyagának elsajátítása és gyakorlatorientált alkalmazása mellett a képzés hallgatói a projektfeladatok rendszerén keresztül számos további szakterülettel ismerkedhetnek meg.

 

A BME technológiai környezetének köszönhetően az itt végzettek otthonosan mozognak a komplex üzleti-technológiai környezetben is, megtanulnak más szakterületek képviselőivel is kommunikálni, a folyamatok tervezése, szervezése és irányítása során velük együtt dolgozni. Hallgatóink, angol nyelvtudásukat üzleti szaknyelvvel bővíthetik, szaktárgyaink egy részét angol nyelven hallgatva, illetve speciális angol nyelvi kurzusok keretében.


További információ:

Gazdálkodási és menedzsment alapképzés tájékoztató füzet (2022. őszi évfolyamtól érvényes)