Bejelentkezés adott félévre

Általános Munka- és Tűzvédelmi Ismeretek

 

 

Tisztelt Hallgató!

 

A BME Szabályzat előírásának megfelelően a hallgatók kötelessége a munka- és tűzvédelmi ismeretek elsajátítása és évenkénti felfrissítése.

Kérjük, hogy a következő linken lévő oktatási anyagot legkésőbb 2021.01. 27-ig ( a bejelentkezési időszak kezdetéig) szíveskedjen áttanulmányozni, amennyiben a 2020/21/1-es félévben még nem végezte el a továbbképzést a jelenlegi képzésén:

https://www.gtk.bme.hu/wp-content/uploads/2020/08/BME-GTK-PDF-Tu%CC%8Bz-e%CC%81s-munkave%CC%81delem_eng.-jav.-verzio%CC%8102.pdf


Az oktatási anyag megismerését követően nyilatkozzon arról, hogy a tájékoztatót megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Ehhez a Neptunban a „700_BME GTK Tűz- és munkavédelmi továbbképzés” nevű kérvényt kell leadnia. A kérelem 2021. 01. 20. 06:00 órától lesz elérhető.

A kérvényben feltett ellenőrző kérdésekre kell válaszolnia. Amennyiben a helyes válaszok száma min. 5, akkor a továbbképzést sikeresen elvégezte, eleget tett az adott évre előírt továbbképzési kötelezettségeinek.

Ellenkező esetben a kérvény javításra visszaadva státuszú lesz. Ekkor ismételten töltse ki a tesztet és a kérelmet adja le újból.

Bejelentkezni aktív félévre a Neptunban csak a teszt sikeres kitöltése után lehetséges, addig a rendszer nem engedélyezi!

 Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy amennyiben Ön a 2020/21/1-es félévben a fenti kérelmet sikeresen kitöltötte az aktuális képzésén, azaz elfogadott státuszú kérvénye van, akkor a tavaszi félévben a bejelentkezéshez nincs kérvény kitöltési kötelezettsége, mivel a munka- és tűzvédelmi ismeretek anyagának ismételt ellenőrzése évente egyszer szükséges.