Bejelentkezés adott félévre

Általános Munka- és Tűzvédelmi Ismeretek

 

 

Tisztelt Hallgató!

 

A BME Szabályzat előírásának megfelelően a hallgatók kötelessége a munka- és tűzvédelmi ismeretek elsajátítása és évenkénti felfrissítése.

Kérjük, hogy a következő linken lévő oktatási anyagot legkésőbb 2022.02.11-ig (a bejelentkezési időszak kezdetéig) szíveskedjen áttanulmányozni, amennyiben a 2021/22/1-es félévben még nem végezte el a továbbképzést a jelenlegi képzésén:

Tűz- és munkavédelmi oktatási anyag a BME GTK hallgatói részére


Az oktatási anyag megismerését követően nyilatkozzon arról, hogy a tájékoztatót megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Ehhez a Neptunban a „700_BME GTK Tűz- és munkavédelmi továbbképzés” nevű kérvényt kell leadnia. A kérelem 2021.12.17. 18:00 órától lesz elérhető.

A kérvényben feltett ellenőrző kérdésekre kell válaszolnia. Amennyiben a helyes válaszok száma min. 5, akkor a továbbképzést sikeresen elvégezte, eleget tett az adott évre előírt továbbképzési kötelezettségeinek.

Ellenkező esetben a kérvény Javításra visszaadva státuszú lesz. Ekkor ismételten töltse ki a tesztet és a kérelmet adja le újból.

Bejelentkezni aktív félévre a Neptunban csak a teszt sikeres kitöltése után lehetséges, addig a rendszer nem engedélyezi.

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy amennyiben Ön a 2021/22/1-es félévben a fenti kérelmet sikeresen kitöltötte az aktuális képzésén, azaz elfogadott státuszú kérvénye van, akkor az őszi félévben a bejelentkezéshez nincs kérvény kitöltési kötelezettsége, mivel a munka- és tűzvédelmi ismeretek anyagának ismételt ellenőrzése évente egyszer szükséges.

 

Dr. Koltai Tamás dékán sk.