Bejelentkezés adott félévre

A félév megkezdéséhez minden hallgatónak kötelező elvégezni az Általános munka- és tűzvédelmi ismeretek kurzust a Moodle rendszerben!

További információk lentebb olvashatók.

 

ÁLTALÁNOS MUNKA-, ÉS TŰZ VÉDELMI ISMERETEK

 

Tisztelt Hallgató!

A BME Szabályzat előírásának megfelelően a hallgatók kötelessége a munka- és tűzvédelmi ismeretek elsajátítása és évenkénti felfrissítése.

Kérjük, hogy a következő linken lévő oktatási anyagot legkésőbb 2024.02.05-ig ( a bejelentkezési időszak kezdetéig) szíveskedjen áttanulmányozni, amennyiben a 2023/24/1-es félévben még nem végezte el a továbbképzést a jelenlegi képzésén:

 

https://www.gtk.bme.hu/wp-content/uploads/2020/08/BME-GTK-PDF-Tu%CC%8Bz-e%CC%81s-munkave%CC%81delem_eng.-jav.-verzio%CC%8102.pdf

 

Az oktatási anyag megismerését követően nyilatkozzon arról, hogy a tájékoztatót megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el;

 

Ehhez a Neptunban a „700_BME GTK Tűz- és munkavédelmi továbbképzés” nevű kérvényt kell leadnia. A kérelem 2024.01.08-tól elérhető.

A kérvényben feltett ellenőrző kérdésekre kell válaszolnia. Amennyiben a helyes válaszok száma min. 5, akkor a továbbképzést sikeresen elvégezte, eleget tett az adott évre előírt továbbképzési kötelezettségeinek.

Ellenkező esetben a kérvény javításra visszaadva státuszú lesz. Ekkor ismételten töltse ki a tesztet és a kérelmet adja le újból.

 

Bejelentkezni aktív félévre a Neptunban csak a teszt sikeres kitöltése után lehetséges, addig a rendszer nem engedélyezi.

 

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy amennyiben Ön a 2023/24/1-es félévben a fenti kérelmet sikeresen kitöltötte az aktuális képzésén, azaz elfogadott státuszú kérvénye van, akkor a tavaszi félévben a bejelentkezéshez nincs kérvény kitöltési kötelezettsége, mivel a munka- és tűzvédelmi ismeretek anyagának ismételt ellenőrzése évente egyszer szükséges.

 

Dr. Koltai Tamás dékán sk.