Kertész István

műszaki menedzser alapszakos hallgató

A Hallgatói Képviselet Kertész Istvánt jelöli a Kar Kiváló Hallgatójának Műszaki képzési
terület alapképzésen.
Kertész István 2020 szeptemberében kezdte meg tanulmányait Műszaki menedzser alapszakon. Tanulmányai mellett aktív szerepet vállalt a Kar oktatási és hallgatói működésében egyaránt. A Liska Tibor Szakkollégium tagja 2022/23-es tanév első félévétől kezdve, ahol a szakmai előmenetelét segítve számos kurzus és műhely foglalkozáson vett részt és több szakmai program szervezésében is segédkezett. A Kari Mentorgárda tagja 2020 júniusától 2022 novemberéig. Emellett több öntevékeny kör aktív tagja volt, többek között a Kari Roller Club és a Martos stúdió kör tagja.