Kommunikáció és médiatudomány

végzettség: alapfokozat
tagozat: nappali
képzési idő: 6 félév
Finanszírozás:
Állami ösztöndíjas / önköltséges: 200 000 Ft/félév
Ösztöndíj Programmal: 120 000 Ft/félév

A kommunikációs technológiák megváltozása és az üzleti élet átrendeződése újfajta kommunikációs szaktudást kíván meg a piacra lépő szereplőktől. Olyan szakemberekre van szükség, akik egyaránt magas szinten ismerik és értik a kommunikáció elméleti és gyakorlati oldalát, és elsajátították a szükséges társadalmi, pszichológiai és technikai ismereteket.

 

A szak főbb tantárgyai:pszichológia és kognitív tudomány, érvelés és elemzési módszerek, társadalomtudományi kutatásmódszertan, társadalmi kommunikáció, közvetlen emberi kommunikáció, kommunikációs problémák elemzése, kommunikációs tréning.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem képzésének specialitása, hogy elméleti és gyakorlati ismeretek egységes szemléletű alkalmazására készít fel. Hangsúlyos területek: nemzetközi kommunikáció, kommunikációtechnológia, vizuális kommunikáció, kommunikáció-elemzés és környezeti kommunikáció. Fontos szerepet kapnak projektfeladatok, az információk elemzésére és feldolgozására irányuló ismeretek, és a probléma-centrikus közelítésmód. Angolul magas szinten tudók angol nyelven végezhető kurzusokat is választhatnak.

 

A BME adta technológiai és üzleti környezet hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megtanuljanak együttműködni más területekről érkező szakemberekkel, sikerorientált módon csapatmunkát végezni, ami nagyban megkönnyíti az elhelyezkedést a kommunikációs és az üzleti szférában.


További információ az alábbi letölthető linken: Kommunikáció és médiatudomány alapképzés tájékoztatófüzet