Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak

Alapadatok
Végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, röviditve: BA)
Tagozat: nappali
Finanszírozási forma:
állami ösztöndíjas / önköltséges: 300 000 Ft/félév
képzési idő: 6 félév

A kommunikációs technológiák megváltozása és az üzleti élet átrendeződése újfajta kommunikációs szaktudást kíván meg a piacra lépő szereplőktől. Olyan szakemberekre van szükség, akik egyaránt magas szinten ismerik és értik a kommunikáció elméleti és gyakorlati oldalát, és elsajátították a szükséges társadalmi, pszichológiai és technikai ismereteket.

Választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

 

A szak főbb tantárgyai: pszichológia és kognitív tudomány, érvelés és elemzési módszerek, társadalomtudományi kutatásmódszertan, társadalmi kommunikáció, közvetlen emberi kommunikáció, kommunikációs problémák elemzése, kommunikációs tréning.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem képzésének specialitása, hogy elméleti és gyakorlati ismeretek egységes szemléletű alkalmazására készít fel. Hangsúlyos területek: nemzetközi kommunikáció, kommunikációtechnológia, vizuális kommunikáció, kommunikáció-elemzés és környezeti kommunikáció. Fontos szerepet kapnak projektfeladatok, az információk elemzésére és feldolgozására irányuló ismeretek, és a probléma-centrikus közelítésmód. Angolul magas szinten tudók angol nyelven végezhető kurzusokat is választhatnak.

 

A BME adta technológiai és üzleti környezet hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megtanuljanak együttműködni más területekről érkező szakemberekkel, sikerorientált módon csapatmunkát végezni, ami nagyban megkönnyíti az elhelyezkedést a kommunikációs és az üzleti szférában.


További információ:

Kommunikáció- és médiatudomány alapképzés tájékoztató füzet (2021. őszi évfolyamtól érvényes, módosított)