Műszaki menedzser alapképzési szak

Alapadatok
Végzettségi szint:
alapfokozat (bachelor, rövidítése: BSc)
Tagozat: nappali

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges: 400 000 Ft/félév
Képzési idő: 7 félév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a több mint 230 éves mérnök- és 80 éves közgazdászképzési múltjával ideális környezete a Műszaki menedzser szaknak. Nem véletlen, hogy hazánkban az elsők között indult ez a képzés egyetemünkön, mely az elmúlt 20 évben töretlenül a szak első számú hazai képzőhelye.

 

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező, és biológia vagy fizika vagy informatika, digitális kultúra vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika vagy közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:
bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek, egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Műszaki menedzser alapszakon az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül gazdasági ismeretek vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan) vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek, vagy történelem is választható.

 

A szak főbb tantárgyai: vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, számvitel, üzleti jog, marketing, termelésmenedzsment, minőségmenedzsment, gazdaságstatisztika, termékmenedzsment, környezetgazdaságtan, kommunikáció, anyagismeret, műszaki mechanika, digitális technika, közlekedéstudományi-, építőmérnöki-, építészeti ismeretek.

A műszaki menedzser közös nyelvet beszél mind a műszaki, mind a gazdasági szakemberekkel, kiemelkedő tudással rendelkezik a menedzsment- és a technológiai folyamatok tervezése és fejlesztése terén, valamint ezek gazdasági, pénzügyi aspektusait is érti.

A képzésben egyaránt megjelennek azok a természettudományi, műszaki, informatikai, valamint gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek, amelyek révén a végzettek sikeresen működnek közre komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésében, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésében, szervezésében, a megvalósítás irányításában és az eredmények értékelésében. Erős a képzés projektjellege, illetve kötődése a modern technológiákhoz, az innovációhoz, a korszerű menedzsment- és pénzügyi ismeretekhez.

További információ:

Műszaki menedzser alapképzés tájékoztató füzet (2022. őszi évfolyamtól érvényes)