Szakoktató alapképzési szak

Alapadatok
Végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, röviditve: BSc)
Tagozat: részidős (levelező)
Finanszírozási forma:
állami ösztöndíjas / önköltséges: 250 000 Ft/félév
képzési idő: 7 félév

A képzés célja olyan műszaki szakoktatók képzése, akik a szakirányukhoz (gépészeti, elektronikai, informatikai, vegyipari, építészeti, könnyűipari, közlekedési és környezetvédelmi-vízgazdálkodási) tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyen folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. A belépéshez érettségi és szakirányú OKJ szakképesítés szükséges.

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező, és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika vagy közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:
bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.

Műszaki szakoktató alapszakon az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül az oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek vagy szociális ismeretek is választható.

 

A szak főbb tantárgyai: pedagógia, pszichológia, neveléstan, informatika a pedagógiában, kommunikáció, oktatáselmélet, üzemtani mérések, szakirányú szakmai tantárgyak elméleti ismeretei, szakmai gyakorlati tantárgyak oktatásmódszertana, felnőttképzés.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszéke több évtizedes képzési tapasztalattal rendelkezik a műszaki szakoktató és a mérnöktanár képzésekben.

 

A képzés része a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is. Az alapszakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


További információ:

Szakoktató alapképzés tájékoztató füzet (2021. őszi évfolyamtól érvényes, módosított)

Műszaki szakoktató alapképzés honlapja