Műszaki szakoktató

végzettség: alapfokozat
tagozat: részidős
képzési idő: 7 félév
Finanszírozás:
Állami ösztöndíjas / önköltséges: 325 000 Ft/félév

A képzés célja olyan műszaki szakoktatók képzése, akik a szakirányukhoz (gépészeti, elektronikai, informatikai, vegyipari, építészeti, könnyűipari, közlekedési és környezetvédelmi-vízgazdálkodási) tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyen folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. A belépéshez érettségi és szakirányú OKJ szakképesítés szükséges.

 

A szak főbb tantárgyai:pedagógia, pszichológia, neveléstan, informatika a pedagógiában, kommunikáció, oktatáselmélet, üzemtani mérések, szakirányú szakmai tantárgyak elméleti ismeretei, szakmai gyakorlati tantárgyak oktatásmódszertana, felnőttképzés.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszéke több évtizedes képzési tapasztalattal rendelkezik a műszaki szakoktató és a mérnöktanár képzésekben.

 

A képzés része a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is. Az alapszakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


További információ az alábbi letölthető linken: Műszaki szakoktató alapképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2017. szeptember 1-től kezdőknek
Műszaki szakoktató alapképzés honlapja