Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

Alapadatok
Végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, röviditve: BSc)
Tagozat: nappali

Finanszírozási forma:
állami ösztöndíjas / önköltséges: 345 000 Ft/félév
képzési idő: 8 félév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi gazdálkodás alapszakjának specialitása egyrészt a BME sajátos technológiai környezete, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az itt végzettek otthonosan mozogjanak a számos területről érkező munkatársakat felvonultató szervezetekben is.

 

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika, digitális kultúra vagy matematika vagy történelem vagy földrajz vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy.

Választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

Választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

Választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek, egyet emelt szinten kell teljesíteni.


A szak főbb tantárgyai:
nemzetközi pénzügyek, nemzetközi gazdaságtan, nemzetközi marketing, külgazdasági politika, nemzetközi politikaelmélet, vállalat-gazdaságtan, gazdaságstatisztika, piaci szerkezetek, regionális gazdaságtan, változásmenedzsment, projektmenedzsment, üzleti jog.

E nemzetközi üzleti orientációjú közgazdászképzés részben az általános üzleti képzési területeket öleli fel, így főként a vállalkozások pénzügyi és menedzsment kérdéseivel foglalkozik. Másrészt külön is hangsúlyos a szakon a nemzetközi ismeretek oktatása, így a nemzetközi gazdaságpolitikai, kulturális és üzleti ismeretek átadása, nemzetközi gazdasági szervezetek működésének megismerése, a globalizáció folyamatainak, mozgatórugóinak tanulmányozása.

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi gazdálkodás alapszakjának specialitása egyrészt a BME sajátos technológiai környezete, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az itt végzettek otthonosan mozogjanak a számos területről érkező munkatársakat felvonultató szervezetekben is.

 

Külön hangsúlyt fektetünk az angol nyelv üzleti környezetű alkalmazásának magas szintre fejlesztésére, ezt speciális angol nyelvi kurzusokkal és szaktárgyaink egy részének angol nyelven való hallgatásának lehetőségével.

 

További információ:

Nemzetközi gazdálkodás alapképzés tájékoztató füzet (2022. őszi évfolyamtól érvényes)