Ösztöndíj Program

A BME GTK az egyetemi tanulmányaikat 2016-tól kezdők számára egyedülálló nagyságrendű ösztöndíjprogramot hirdetett alapszakjaira a 400 pont feletti felvételi pontszámú önköltséges és a 460 pont feletti felvételi pontszámú állami ösztöndíjas hallgatói számára.

Egyetemi tanulmányok kevesebb költséggel? – Hogyan lehetséges ez?

Kezdjük az anyagiakkal! A BME-n az önköltség („tandíj”) nem egy állandó, kerek összeg, hanem az adott félévben éppen felvett tantárgyak (kreditek) számától is függ, azaz fix és kreditszámarányos díjrészekre bomlik. Mivel egy-egy félévben átlagosan 30 kreditet kell teljesíteni a diploma képzési idő alatti megszerzéséhez, így az önköltséget is félévenként 30 kreditre vetítve szokás megadni. Ezek a GTK esetében következők:

 • gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel alapszakokon 300 ezer Ft (120 ezer Ft fix díj és 180 ezer Ft 30 kredit után);
 • műszaki menedzser alapszakon 325 ezer Ft (145 ezer Ft fix díj és 180 ezer Ft 30 kredit után);
 • kommunikáció és médiatudomány alapszakon 200 ezer Ft (20 ezer Ft fix díj és 180 ezer Ft 30 kredit után).

A BME GTK 400+ Ösztöndíj Program kialakításánál az volt az alapcél, hogy a képzés terhei a tanulmányi követelményeken túlmenően többet és jól teljesítő hallgatók esetében jelentősen csökkenhessenek.

Az ehhez szükséges ösztöndíjösszeg a (BME-n és tantárgyanként csak egyszer) felvett kreditek (félévenként maximum 36 kredit) szerinti díjrész alapján számított – a program során összesen legfeljebb a tanterv szerinti (180 vagy 210) kredit erejéig. Az arra jogosultságot szerző hallgatók esetén tehát:

 • gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, a műszaki menedzser valamint pénzügy és számvitel alapszakokon az ösztöndíj kreditenként 6000 Ft, azaz félévenként átlagosan 180000 Ft lehet,
 • kommunikáció és médiatudomány alapszakon az ösztöndíj kreditenként 2700 Ft, azaz félévenként 81000 Ft lehet.
Mire jó az ösztöndíj?

A BME GTK 400+ Ösztöndíj Program a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a műszaki menedzser, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakok hallgatóinak szól: az állami ösztöndíjas hallgatók esetén a legkiválóbbaknak „többlet” ösztöndíjként, az önköltséges hallgatók esetén főként az önköltség terheinek enyhítéséhez járulhat hozzá.

Az Ösztöndíj Programban figyelembe vett kreditek (összesen a tanterv szerinti kredit, azaz 210 kredit, a kommunikáció és médiatudomány alapszaknál 180 kredit):

 • Kötelező tárgyak kreditjei
 • Kötelezően választható tárgyak minimális összes kreditje
 • Széleslátókör tantárgycsoportból 12 kredit

 

Ki kaphat ösztöndíjat?

Ösztöndíj félévről félévre igényelhető, az előre rögzített feltételek teljesítésével. A részletes feltételek a www.gtk.bme.hu weboldalon olvashatók, alább csak egy áttekintő bemutatás következik.

 

Tájékoztatással (help desk) kapcsolatos levelezési cím:

400plusz@gtk.bme.hu

 

Általános követelmények

 • Az addigi tanulmányok során legfeljebb csak két passzív félév és a mintatanterv szerinti aktív féléves haladás
 • Kiemelkedő felvételi és/vagy tanulmányi teljesítmény
 • Ösztöndíj aktuális félévére – a megadott tantárgyi körből – 24-36 felvett kredit

 

Felvételi és érettségi eredményekkel kapcsolatos követelmények

 • Állami ösztöndíjas esetén legalább 460 pont, önköltséges felvétel esetén legalább 400 pont felvételi eredmény.
 • Felsőfokú angol nyelvvizsga; vagy középfokú angol nyelvvizsga és 75% feletti közép- vagy 55% feletti emeltszintű matematika/fizika érettségi.

 

Angol nyelvismerettel és nyelvoktatási eredményekkel kapcsolatos követelmények

 • Az első 3 félévben a felvételi követelményeknek felel meg
 • A 4. félévtől C1 szintű (felsőfokú) angol nyelvvizsga
 • „English for Economic and Social Sciences” angol szaknyelvi tantárgy (2. féléven való teljesítése)
 • „English for Business and Communication I. és II.” szaknyelvi kurzus (4-5. félévtől)
 • 4-5 tantárgy angol nyelvű teljesítése félévszámtól függően

 

Kiemelkedő tanulmányi eredménnyel kapcsolatos követelmények

 • Az adott félévig a kötelező és kötelezően választható tantárgyak és a „Széleslátókör” tárgycsoport tárgyakból félévente min. 26 kredit teljesítése
 • Az összes teljesített tantárgyak kumulált tanulmányi átlaga önköltséges hallgatóknak legalább 3,00, állami ösztöndíjas hallgatóknak legalább 4,00 tanulmányi átlag
 • Az ösztöndíj program „Széleslátókör tantárgycsoportjából” előírt kredit teljesítése

 

Tudományos és/vagy hallgatói közéleti szerepvállalásra vonatkozó követelmények

 • Kari Tudományos Diákköri Konferencia, vagy
 • Legalább egy féléven keresztül aktív kari szakkollégiumi tagság, vagy
 • Legalább egy féléven keresztül aktív tagja a kari Hallgatói Képviseletnek, kari Mentorgárdának, kari Instruktorcsoportnak, a kari HK Rendezvényszervező
 • Csoportjának vagy a BME Hallgatói Külügyi Testület alszervezetei valamelyikének
BME GTK 400+ Ösztöndíj Program lebonyolítási rendje