BME GTK 400+ Ösztöndíj Program – Ne hagyd ki!

A BME GTK az egyetemi tanulmányaikat 2016-tól kezdők számára egyedülálló nagyságrendű ösztöndíjprogramot hirdetett alapszakjaira. (gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel műszaki menedzser vagy kommunikáció és médiatudomány (nappali tagozatú) alapképzési szakokon)

Az ösztöndíj sikeres indulása után a 2019/20-as tanévben a legnagyobb újdonságot az jelenti, hogy már nappali munkarendű mesterképzésben résztvevő hallgatókra is kiterjesztettük. (műszaki menedzser, vezetés és szervezés (angol, magyar nyelven) pénzügy (angol nyelven), pszichológia, kommunikáció és médiatudomány, regionális és környezeti gazdaságtan (angol, magyar nyelven) mesterképzési szakokon)

A korábbi évek gyakorlatához képest jelentős változás, hogy azok a hallgatók, akik tanulmányaik megkezdésekor nem rendelkeztek az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges felvételi eredményekkel, már a tanulmányaik 2. szemeszterétől kezdve bekapcsolódhatnak és elnyerhetik az ösztöndíjat, amennyiben elérik a kiírásban szereplő tanulmányi átlagot és megfelelnek az egyéb követelményeknek.

Nagyságrend

A BME GTK 400+ Ösztöndíj Program kialakításánál az volt az alapcél, hogy a képzés terhei a tanulmányi követelményeken túlmenően többet és jól teljesítő hallgatók esetében jelentősen csökkenhessenek. A BME-n az önköltség („tandíj”) nem egy állandó, kerek összeg, hanem az adott félévben éppen felvett tantárgyak (kreditek) számától is függ, azaz fix és kreditszámarányos díjrészekre bomlik. Mivel egy-egy félévben átlagosan 30 kreditet kell teljesíteni a diploma képzési idő alatti megszerzéséhez, így az önköltséget is félévenként 30 kreditre vetítve szokás megadni. Ez az önköltség alapú megközelítés az ösztöndíj alapja. Az arra jogosultságot szerző hallgatók esetén tehát:

 

  1. Gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy számvitel és műszaki menedzser alapképzési szakok esetén az önköltséges hallgatók a pályázat részletes feltételeiben feltüntetett szabályok alapján felvett kreditek után 6000 Ft ösztöndíjban (azaz átlagosan 30 kredit/féléves haladással számolva szemeszterenként 180000 Ft ösztöndíjban részesülhetnek)sikeres pályázat esetén.
  2. Gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy számvitel és műszaki menedzser alapképzési szakok esetén az állami ösztöndíjas hallgatók a pályázat részletes feltételeiben feltüntetett szabályok alapján felvett kreditek után 3000 Ft ösztöndíjban (azaz átlagosan 30 kredit/féléves haladással számolva szemeszterenként 90000 Ft ösztöndíjban részesülhetnek)sikeres pályázat esetén.
  3. Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak esetén a hallgatók a pályázat részletes feltételeiben feltüntetett szabályok alapján felvett kreditek után 2700 Ft ösztöndíjban (azaz átlagosan 30 kredit/féléves haladással számolva szemeszterenként 81000 Ft ösztöndíjban részesülhetnek)sikeres pályázat esetén.
  4. Mesterképzésben résztvevő hallgatók műszaki menedzser, vezetés és szervezés (angol, magyar nyelven) pénzügy (angol nyelven), pszichológia, kommunikáció és médiatudomány, regionális és környezeti gazdaságtan (angol, magyar nyelven) mesterképzési szakokon a hallgatók a pályázat részletes feltételeiben feltüntetett szabályok alapján felvett kreditek után 6000 Ft ösztöndíjban (azaz átlagosan 30 kredit/féléves haladással számolva szemeszterenként 180000 Ft ösztöndíjban részesülhetnek)sikeres pályázat esetén.

Ösztöndíj félévről félévre igényelhető, az előre rögzített feltételek teljesítésével. A pályázáshoz előírt feltételeket a „BME GTK 400+ Ösztöndíj Program részletes feltételei”-ben találhatók, az alábbi hallgatói csoportok számára:

1

2021/2022. tanév 1. (őszi) félévében a BME GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, műszaki menedzser vagy kommunikáció és médiatudomány (nappali tagozatú) alapképzési szakjai egyikén hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a jogviszony kezdete 2019.09.01. előtti.
2

2021/2022. tanév 1. (őszi) félévében a BME GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel műszaki menedzser vagy kommunikáció és médiatudomány (nappali tagozatú) alapképzési szakjai egyikén hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a jogviszony 2019.09.01. utáni
3

2021/2022. tanév 1. (őszi) félévében a BME GTK műszaki menedzser, vezetés és szervezés (angol, magyar nyelven) pénzügy (angol nyelven), pszichológia, kommunikáció és médiatudomány, vagy regionális és környezeti gazdaságtan (angol, magyar nyelven) mesterképzési szakjai egyikén hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
A pályázók számára a „BME GTK 400+ Ösztöndíj Program részletes feltételei”-ben összefoglaltuk külön áttekintő táblázatokban a pályázás feltételeit, érdemes ezek tanulmányozásával kezdeni!

Segítség

Tájékoztatással (help desk) kapcsolatos levelezési cím