Pekár Zsuzsanna

tanulmányi ügyintéző
Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

 

Pekár Zsuzsanna a Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék tanulmányi ügyintézője. Feladatai közé tartozik többek között a tanulmányi ügyek szervezése, a szakok szervezésével kapcsolatos ügyek intézése, a Dékáni Hivatallal való kapcsolattartás. Részt vesz a tanszéki bizottsági munkák szervezésében, valamint segíti az MBA szak szakfelelősének munkáját.