Sóvágó Lilla

Társadalom- és Bölcsészettudomány képzési területen

Sóvágó Lilla a Pszichológia mesterszak végzős hallgatója. 2020 novemberében a Tudományos Diákköri Konferencián 3. helyezést ért el. Ezt követően az Országos Tudományos Diákköri Konferencián pályamunkájáért különdíjban részesült.