Szervezeti és üzleti coach szakirányú továbbképzési szak

Mik a képzés fő jellegzetességei?

A Szervezeti és üzleti coach képzésünkön szerzett végzettség képessé teszi hallgatóinkat arra, hogy egyetemi szintű másoddiplomával rendelkező coach szakemberként a szervezetek vezetőinek és munkatársainak teljesítményét, karrierjét, szakmai és személyes fejlődését támogassák, egyúttal segítsék őket egyéni és szervezeti céljaik elérésében.

A Szervezeti és üzleti coach segíti klienseit a célok befolyásoló személyes és környezeti tényezők feltárásában, az önismeret és az egyéni hatékonyság fejlesztésére alapozva támogatja klienseit a hatékonyabb munkavégzés, az egyéni siker, a probléma- és konfliktuskezelés, valamint a jobb együttműködés érdekében. Nemcsak abban segíti klienseit, hogy azok képessé váljanak a célok pontos meghatározására, hanem a kivitelezésben is, azaz a stratégia felállításában és az akcióterv kidolgozásában. Mindezt alapos elméleti tudására és színes gyakorlati eszköztárra alapozva teszi a nálunk végzett coach szakember.

A képzés megalapozott hátteret és módszerbeli kompetenciát biztosít a munka világában (a közszférában és a versenyszférában egyaránt) azoknak is, akik a jövőben új szakmaként, hivatásos coachként szeretnék gyakorolni a coachingot, de azoknak is, akik aktuális szerepkörükben, azaz magánemberként, vezetőként, menedzserként, valamint HR területen szolgáltatást nyújtó szakemberként szeretnék hasznosítani a megszerzett tudást a mindennapokban.

A cél olyan coach szakemberek képzése, akik a magyarországi coachképző programok rendszerében kiemelkedően alapos, egyetemi szintű szervezet- és vezetéslélektani, valamint coaching pszichológiai tudással, önismereti munkában következetesen fejlesztett etikus hivatásszemélyiséggel, komplex begyakorlott coaching módszertani képzettséggel, valamint pragmatikus, gyakorlati szervezeti ismeretekkel és jártassággal lépnek be coachként a munka és szervezetek világába.

Miért különleges a képzésünk?

 1. Mert egyetemi szintű másoddiplomát ad a coaching praxis gyakorlásához.
 2. Mert stabil pszichológiai alapokra építjük a coaching tudásbázist.
 3. A teljes képzés pszichológiai fókusszal és erős gyakorlatorientációval épül fel.
 4. A személyes képességeket, készségeket a legmeghatározóbb nemzetközi szakmai coach szervezet, az International Coach Federation akkreditációs rendszerében is alkalmazott coach kompetenciák mentén fejlesztjük.
 5. Piaci színvonalú tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk.
 6. A nálunk végzett szakember a megszerzett kompetenciák stabil alkalmazására képes úgy egyéni, mint csoportos és team coaching keretei között.
 7. A nálunk végzett szakemberek a coachingot a szervezetek fejlesztésében rendszerszinten látják, értelmezik, kezelik és gyakorolják.
 8. A módszertani sokszínűség és az önálló szakmai kompetenciák magas szintre való fejlesztése mentén oktatunk.
 9. Személyre szabott, mentori jellegű támogatással segítjük a hivatásszemélyiség kidolgozását és a sikeres coaching praxis kiépítéséhez és működtetéséhez szükséges üzleti, vállalkozói kompetenciák megerősítését.

A képzés hibrid formában kerül megvalósításra, a személyes gyakorlati alkalmak mellett élünk a digitális oktatás nyújtotta lehetőségekkel, és a tananyag egy része online oktatási formában kerül átadásra.

Alapadatok:
Végzettségi szint: szakirányú továbbképzés
Tagozat: részidős (levelező)
Szakképzettség: szervezeti és üzleti coach
Finanszírozási forma: önköltséges 350 000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév

A képzés szakfelelőse: Dr. Répáczki Rita, egyetemi adjunktus

A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltétele az MA, MSc (vagy hagyományos egyetemi) diploma és szervezetben szerzett min. 2 év munkatapasztalat. Előnyben részesítjük azokat, akik:

 • már rendelkeznek coaching tapasztalattal;
 • gyakorolják a coaching módszereit önálló szakemberként, vezetőként, HR területen dolgozó szakemberként, és szeretnék, hogy erről több tudásuk és végzettségük legyen;
 • a gazdasági, műszaki diplomával rendelkezőket.

Képzési információk:

Képzési alkalmak: pénteki és szombati napokon, havi egy vagy két alkalommal.

Jelentkezni ezen az oldalon lehet.

További információk és érdeklődés: repaczki.rita@gtk.bme.hu

Részletes szakleírás és tanterv

Jelentkezési határidő: 2023. június 30.

Felvételi beszélgetés: 2023. július 19. és július 20.