TDK

Archívum

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyik fontos eseménye az évente megrendezett TDK-konferencia. Rendezvényeinkkel a hallgatóknak olyan fórumot kívántunk és kívánunk biztosítani, amelyen a tudományos munka felé tett első lépéseikről számolhatnak be. A benyújtott dolgozatoktól azt várjuk el, hogy a szerzők a hivatalos tananyagon túl foglalkozzanak a választott témával. Ez egyrészt az alkalmazott módszertanban jelenik meg, másrészt pedig a témaválasztásban, amikor az oktatás során tárgyalt kérdéseket vizsgálják meg alaposabban vagy a megtanult ismeretek birtokában a tantermi foglalkozásokban nem szereplő problémaköröket veszik bonckés alá. A TDK-dolgozatok szerzőit oktatók segíti munkájukban, ebből az együttműködésből számos esetben később szakdolgozat, cikk is születik.

A GTK Tudományos Diákkonferenciáinak statisztikai adatait a 1. sz. táblázat tartalmazza 2009-2013 között.

2009 2010 2011 2012 2013
szekciók száma (ebből Ph.D.-s) 18 (3) 19 (1) 18 (1) 15 (1) 18
dolgozatok száma 132 137 145 131 118
szerzők száma 145 149 157 137 136
ebből nem GTK-s hallgatók 26 29 26 20 40
konzulensek száma 72 93 91 75 66
első díjak száma 23 26 25 11 18
második díjak száma 19 22 22 21 16
harmadik díjak száma 13 14 22 21 13
dicséretek száma 11 12 18 13 21

Az adatokból látszik, hogy mind a dolgozatok, mind a szerzők számát illetően csökkenő tendenciát figyelhetünk meg. Ennek legfőbb oka, hogy az elmúlt években nagyobb hangsúlyt fektettünk a minőségre; nagyon komolyan vettük a fent már említett célkitűzésünket, hogy a szerzők mutassák be saját hozzájárulásukat (rendezési elv, elemzés, értékelés, stb.) a témához. A 2013. évi TDK-konferencián is érezhető probléma az alapszakokon, illetve a mesterszakokon tanuló hallgatók azonos szekciókban való szerepeltetése.

(A két képzési szint hallgatói már azonos számban vesznek részt.) Eddigi gyakorlatunk az volt, hogy a szekciókat tematikusan állítottuk fel, így a hasonló témakörben dolgozó hallgatók jobban szólhatnak hozzá mások dolgozataihoz, ugyanakkor ők maguk is több és hasznosabb visszajelzést kapnak saját munkájukat illetően. Elsősorban a szekciók keretében kibontakozó vitákat tartjuk fontosnak, mert ez sok résztvevő számára az első alkalom, hogy saját nézeteivel egy nagyobb közönség elé kell lépnie, azaz meg kell magyaráznia, esetleg akár meg is kell védenie, amit művében kifejtett. A GTK TDK Konferencia emellett számos specialitással rendelkezik: a résztvevő hallgatók kb. 15%-a a Műegyetem mérnökkarairól érkezik, illetve a konferenciához kapcsolódóan évről évre Ph.D., idén először külföldi hallgatók számára is lehetőséget biztosítottunk tudományos eredményeik bemutatására.

További információ BME GTK TDK