Tudományos tevékenység

A BME GTK szakmai profiljának összetettsége, elköteleződéseinek változatossága gyakran inkább emlékeztetnek egy egész egyetemi szervezetre, mint egyetlen szűk kutatási fókusszal rendelkező karra. A GTK oktatói, kutatói e multidiszciplináris tudományos jellegből adódóan széleskörű tudományos, szakmai-közéleti és publikációs tevékenységet folytatnak.


Jellemzőbb kutatási területeik közt olyan témákat nevezhetünk meg, mint az alkalmazott pedagógia, a fenntartható városfejlesztés, a minőségmenedzsment, a logisztika, az ember és számítógép interakciója, a munkahely ergonómia, a fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás, a jövedelemelosztás és a térbeliség szerepe a gazdasági folyamatokban és a közgazdaságtanban, a nyelvtudásmérés módszertani vizsgálata, az üzleti jog, a projektmenedzsment, a vállalatgazdaságtan, a bankügyletek, a befektetések, a makrogazdasági pénzügyek, a számvitel, a vállalati pénzügyek, a kommunikáció és médiatudomány, a szociológia, a tudomány- és technikatörténet, és az érveléstechnika.


A Kar oktatói több mint félszáz nemzetközi szakmai szervezetben és intézményben rendelkeznek szervezeti, illetve egyéni tagsággal; több kolléga egyes bizottságokban vezető tisztséget is betölt. A projektek, pályázatok keretében megvalósult konferenciák és publikációk, diplomamunkák és disszertációk mellett új oktatási módszertanok, tananyagok fejlesztése is megtörtént, amely hozzájárul az oktatói tevékenység minőségi javulásához. A karon számos önállóan művelt kutatás folyik, kutató csoportok keretében, amelyek a fiatal kutatók tudományos szakmai előre menetelét serkentik.


A GTK oktatási tevékenysége tehát elmélyült alap és alkalmazott kutatásokra épül, amelyeket mindig a szakma fejlődésének, a gazdasági társadalmi igényeknek és saját lehetőségeinek megfelelő területekre összpontosít. Mindezt a tudományos közélet hazai és nemzetközi vérkeringésébe kapcsolódva, rangos partnerintézményekkel együtt teszi. Ebben a tevékenységben meghatározó szerep jut a GTK Gazdálkodás- és Szervezéstudományi, valamint a Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskoláinak.