Feltöltésre kerültek a választható esszék listája
január 25, 2024
Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának elnyerésére 2024-ben
február 12, 2024

25 éves az Intenzív Kurzus

Legújabb trendek, témák és tapasztalatok a nemzetközi üzleti életből

Az Intenzív Kurzust 2023 október 12. és 14. között rendezte meg a BME-GTK, amely a kar életével egyidős múltra tekint vissza, vagyis pontosan negyed évszázadra. A rendezvényen külföldi egyetemek- és a kar előadói valamint az üzleti élet tapasztalt hazai és nemzetközi szereplői tartottak előadásokat és workshopokat. A képzés egyik kiemelt eseménye Dr. Ürge – Vorsatz Diana, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) alelnökének, a CEU (Central European University) professzorának előadása volt, aki “A klímaválság megszüntetése: egy vagyonba kerül?” címmel osztotta meg szakmai ismereteit és gondolatait. A kurzusról, az előadókról és a tapasztalatokról Dr. Lógó Emma, egyetemi docenst, oktatási dékánhelyettest valamint Szalmáné Dr. Csete Mária, habilitált egyetemi docenst, nemzetközi dékánhelyettest kérdeztük.

Az Intenzív Kurzus jó hírnevét és magas színvonalát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy ez évben, összesen mintegy 400 hallgató vett részt rajta és az előadók között szép számmal voltak olyanok, akik már nem először voltak részesei a rendezvénynek. De ezt jelzi az is, hogy több, volt BME GTK-s hallgató is a katedrára lépett a tavalyi kurzuson. Egyikük Vámos Viktor, az Addig Digital Advertising üzletfejlesztési gazgatója volt, aki a hazai digitális hirdetési piac működéséről tartott előadást. Sebestyén Diána, a Kinnarps Hungary Kft. üzletfejlesztési menedzsere pedig a legendás marketing kampányok nyomába eredt az érdeklődő résztvevőkkel. Róla érdekességként azt is érdemes tudni, hogy még az egyetemi évei alatt gyakornokként került a jelenlegi munkahelyére, ahol végzős éveiben a munka mellett Tudományos Diákköri Konferencia és Diplomamunka témákat talált magának, a vállalt akkori piaci kihívásaihoz kapcsolódva. További érdekesség, hogy korábbi OTDK nyertes alumni hallgató is szerepelt a tavalyi előadók között, Rajnai Tamás személyében, aki a fenntarthatóság és energetika – megoldások és di/trilemmák című témakörbe vezette be a hallgatóságot az E.ON ESG menedzsereként. A GTK alumni hallgatói közül többen workshopokat vagy előadásokat tartottak, és jelenleg is a GTK oktatói körét erősítik.

– A célunk az, hogy a közeljövőben olyan alumni hallgatóink is megosszák értékes szakmai tapasztalataikat ezen a kurzuson, akik külföldön működő vállalatoknál dolgoznak, ezzel is tovább erősítve a GTK nemzetköziesítési törekvéseit – magyarázta Szalmáné Dr. Csete Mária.

A képzés rangját egyértelműen fémjelzi, hogy az előadók közt volt a világszerte komoly tekintélynek örvendő Dr. Ürge-Vorsatz Diana, aki angol nyelven tartott 90 perces előadást. Ebben – többek között – azt elemezte, hogy miért a legnagyobb fenyegetés a civilizációnk jólétére az éghajlatváltozás, miként károsítja a gazdaságokat és milyen jövőbeli kockázatokkal kell számolnia az emberiségnek. De azt is górcső alá vette, hogy milyen lehetőségek vannak a kibocsátások csökkentésére, valamint a várható hatásokra való felkészülésre és azok különböző szinteken milyen válaszokat igényelhetnek. A gondolatébresztő prezentációja után lehetősége volt a hallgatóknak, résztvevőknek személyesen is beszélgetni vele, amely lehetőséggel sokan éltek is.

Soha nem hallott témák az Intenzív Kurzus workshopjain

A workshopok tavalyi különlegessége az volt, hogy a GTK belső előadói olyan témát választhattak, amelyről oktatóként, a normál tantervekben nem tartanak előadást, de mégis nagyon érdekli őket, egyfajta szerelemprojekt számukra, és esetleg egy későbbi tananyag fejlesztés alapjává is válhat – árulta el Dr. Lógó Emma.

Mindezek mellett számos olyan tematika is helyet kapott, amely nem közvetlenül kapcsolódott az üzleti-, gazdasági élethez, hanem további, a munkaerőpiaci visszajelzések alapján is egyre fontosabb készségek (soft, transzverzális és fenntarthatósági készségek) fejlesztését szolgálta. Hosszú távon ugyanis hozzá tartozik és fontos része az üzleti életnek és a sikerességnek – fejtette ki Dr. Lógó Emma. Ilyen volt például az érzelmi intelligenciáról szóló workshop, amelyet Dr. Séllei Beatrix, a GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék egyetemi adjunktusa, tréner, coach tartott. A résztvevők megtanulhatták, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésével nagyban növelhető a vezetői hatékonyság.

A kar Ergonómia és Pszichológia Tanszékének egyetemi adjunktusa, Dr. Tóvölgyi Sarolta pedig abban segített a résztvevőknek, hogy megtalálják a belső erőforrásaikat.

A vezetői kommunikáció, döntéshozatal és konfliktuskezelés rejtélyeibe avatta be hallgatókat Dr. Szabó Krisztina a Filozófia és Tudománytörténet Tanszék egyetemi adjunktusa. Esettanulmányokon és szituációs gyakorlatokon keresztül próbálhatták ki az elméletet a gyakorlatban. Így kaphattak értékes eszközöket a hatékony munkaszervezéshez, az inspiráló munkahelyi légkörhöz és a szervezeti kultúra kialakításához.

Az Intenzív Kurzus nemzetköziesítési része

A kurzust negyed évszázaddal ezelőtt azzal a céllal hozták létre, hogy az akkoriban Mesterszakon (Master of Business Administration – MBA) tanuló – többségében – vállalatvezetők megismerkedhessenek az amerikai business kultúrával és szemlélettel. Ez az oktatás akkoriban a menedzserképzésben unikálisnak számított hazánkban. – Magyarországon elérhetővé vált így egy nemzetközi sztenderdek szerinti képzés, illetve szemlélet is – adott bepillantást a múltba Dr. Lógó Emma. A kezdetekben egyhetes, kiemelt képzés volt a kurzus és a ’90-es években az angol nyelvű előadók beszédeit tolmácsok fordították. Az elmúlt évek során azonban céljaiban és struktúrájában is többször átalakult a képzés, mert mint minden oktatási módszertant és elemet mindig az adott korszak céljaihoz alakítja a GTK. Az Intenzív Kurzus, mint tantárgy jelenleg már nem kizárólag az MBA szakhoz tartozik, hanem a közelmúltban megnyílt a business tematikájú mesterszakok hallgatói előtt is. A tavalyi évtől pedig már nem választható opcióként, hanem kötelező elemként épült be minden gazdasági és üzleti mesterképzésbe. Mindez fontos eleme a kar – elmúlt hat évben elkezdett – nemzetköziesítési stratégiájának – ismertette a nemzetközi dékánhelyettese. A tavalyi háromnapos programban szereplő 27 workhsop közül 9, a húsz előadás közül 13 került angol nyelven megtartásra, melyekben 13  GTK alumni és 22 fő nem kari meghívott vendégelőadó vett részt.

A legújabb trendek és értékek

A kar tervei között szerepel nemzetközi minősítést szerezni az angol nyelvű mesterszakokra, jelenleg 2 mesterképzés nemzetközi akkreditációs folyamata zajlik párhuzamosan. Ennek érdekében 2023-ban már az Intenzív Kurzust is a nemzetközi akkreditációban előírt követelményeknek megfelelően alakították át. Az előadások mellett kisebb csoportokban gyakorlati ismereteket adó workshopok is szerepeltek a programban.

A témákat is a jelenlegi nemzetközi trendeknek megfelelően válogatták. Ezek között megjelent – többek közt – az üzleti, etikai kérdések, a társadalmi felelősségvállalás, és a fenntarthatóság. – Minden évben mindig a legaktuálisabb témákat igyekszünk megtalálni, majd azokat nemzetközi szakemberek által be is mutatni hallgatóinknak – mondta Szalmáné Dr. Csete Mária. Azt is hangsúlyozta, hogy olyan kari alumnisokat is meghívtak, akik vezető pozícióban vannak, vagy olyan gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, amit meg tudnak osztani a jelenlegi hallgatókkal. – Mindez különösen nagy értéket és minőséget képvisel mind a hazai, mind a nemzetközi viszonylatban – tette hozzá a nemzetközi dékánhelyettes.

Előadást és workshopot is tartottak a vállalati stratégiai partnerek képviselői. A nemzetközi egyetemek előadóit a GTK szakfelelőseinek ajánlása alapján választották ki, de hívtak meg nemzetközi stratégiai partnereket is. A vállalati, üzleti szférából érkező szakértőket a kapcsolati háló segítségével invitálták meg. Ilyen volt például a Schneider Electric, amely vállalat szakértője úgy került kurzus előadói közé, hogy egy – a vállalatnál – dolgozó volt BME-GTK-s hallgató ajánlotta.

Kötetlen találkozások és kapcsolatépítés

Egy közelmúltban készült kari hallgatói felmérésből kiderült, hogy a mesterképzésen résztvevőknek az új ismeretek elsajátításán túl nagyon fontos az üzleti kapcsolatok építése is. Erre adott lehetőséget a Networking Event, amelyet a szombati napon tartottak meg egy hosszabb, előadások közti szünetben – ismertette Dr. Lógó Emma.

Ennek köszönhetően a résztvevőknek és az előadóknak, workshop tartóknak lehetőségük adódott kötetlenebb keretek között is megismerkedni egymással. Ehhez kitűnő támogatást biztosított Halmos Alexandra, projektvezető, doktorandusz, a GTK Jóllét Centrum egyik vezető pszichológusának csapatépítő módszere. A moderálásával lehetőség volt három perces intervallumokban előre meghatározott témákban beszélgetni a résztvevőknek egymással. Az event végére már hosszabb ideig és kötetlenül is mód volt a diskurzusra, ezzel építve az informális kapcsolatokat.

A GTK Intenzív Kurzust 2024 őszén ismét megrendezi a Kar a két évvel ezelőtt újragondolt és a nemzetközi sztenderdeket szem előtt tartó formában, mellyel kapcsolatban a folyamatos fejlesztés jegyében már el is kezdődtek a tavalyi tapasztalatokról a megbeszélések.