TÁJÉKOZTATÓ
február 4, 2020
Matolcsy György ismét előadást tart a BME-n
február 11, 2020

A BME GTK búcsúzik Prof. Dr. Sárközy Tamástól

Prof. Dr. Sárközy Tamás halálával a magyar magánjogtudomány meghatározó alakja, iskolateremtő egyetemi tanára távozott közülünk rövid, súlyos betegség után. 

Sárközy Tamás élete során több, nem jogi karon alapított a jogtudományt művelő tanszékeket, ezek közül az egyik utolsó volt a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán az Üzleti Jog Tanszék. Küldetésének tekintette, hogy a BME mérnök- és gazdaság-, vagy gazdálkodástudományi hallgatói átfogó műveltséget szerezzenek a saját hivatásuk jogi kereteivel kapcsolatban, erre építette fel a Tanszék oktatási tevékenységét is. Sárközy TAmás az ÜJT alapításától 2010-ig a tanszék vezetőjeként irányította ezt a munkát.

A Tanszéken több, magát a tanítványának valló kollégának adta át oktatási módszereit és szakmai tudását, akik azt a Tanszék működése során, illetve a Tanszéken kívüli tevékenységükben is továbbvitték és bőségesen gyümölcsöztették. A szakmai utánpótlás támogatásában tett erőfeszítései kiemelkedőek.

A jogászi hivatás és az egyetemi hallgatók iránti elkötelezettségét mutatja, hogy a GTK több mester- és az MBA-képzésében is kurzusokat vitt egészen a legutóbbi szemeszterig. A Tanszéken végezte a Gazdaság és Jog című folyóirat szerkesztését is, számos itteni kollégájával dolgozott együtt más intézményekben és szervezetekben, így a Magyar Jogász Egyletben, az MTA Jogtudományi Intézetében vagy más egyetemeken.

Felmérhetetlen szakmai tudása, a hivatás iránti alázata, elkötelezettsége példaadó mindannyiunk számára.

Fádalommal búcsúzunk Tőle.

Prof. Dr. Sárközy Tamás a magyar magánjog, azon belül különösen a társasági jog és általában a politikai rendszerváltozással egyidejűleg végbement gazdasági rendszerváltozás meghatározó alakítója, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Jog Tanszékének alapító professzora. 

Nemzetközileg is széles körben elismert kutató, számos állami kitüntetés és a Prima Primissima-közönségdíj birtokosa. Tudományos publikációi, előadásai mellett közérdeklődésre számot tartó beszélgetések rendszeres résztvevője, számos, a magyar politikai, gazdasági életet jogászi szemszögből elemző kötete a tudományos körökön kívül is széles körben ismertté és elismertté tette.

A rendszerváltás időszakában deregulációs kormánybiztosi és igazságügyminiszter-helyettesi tisztséget töltött be. 1987-90-ben a Minisztertanács parlamenti titkára, deregulációs kormánybiztos, 1988-90-ben igazságügyminiszter-helyettes, a társasági törvényt kidolgozó kodifikációs bizottság vezetője volt. 2002-ben a Kopint-Datorg Rt. igazgatóságának elnöke lett, 2004-2006-ban a közigazgatás reformját előkészítő kormánybiztosként is dolgozott. 1993-tól a Gazdaság és Jog folyóirat főszerkesztője. A BME GTK mellett az MTA Jogtudományi Intézetének professor emeritusa. Korábban tanszékvezető egyetemi tanára volt a Budapesti Corvinus Egyetemnek, az elmúlt években pedig jelentős mértékben hozzájárult a Testnevelési Egyetem fejlődéséhez. Mindvégig intenzív társadalmi szerepvállalása köréből is kiemelkedik a Magyar Jogász Egylet elnöksége és a szintén hosszú ideig viselt Magyar Jégkorong Szövetség elnöki tiszte is.