Liska Tibor szakmai napok
február 21, 2018
Model United Nations Conference
március 14, 2018

A digitalizációt nem küldhetjük vissza a palackba

HEGEDÜS ÉVA A GRÁNIT BANK ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA,
KORÁBBAN PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR, A MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK KORÁBBI ELNÖKE, ILLETVE AZ OTP KORÁBBI LAKOSSÁGI ÜZLETI ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA – A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL. EGY HÉTFŐ ESTE BESZÉLGETEK AZ ELNÖKASSZONNYAL A SIKERRŐL, A GAZDASÁGRÓL ÉS A DIGITALIZÁCIÓRÓL.

Minden termék vagy szolgáltatás akkor adható el, ha nagyon egyszerű

A jeles diplomája után szinte azonnal beindult a karrierje, amely azóta is töretlen. Mit gondol, mi kellett a sikeréhez?

A családomban elsőgenerációs értelmiséginek számítok, a szüleimnek nem volt diplomájuk. Pályakezdőként úgy gondoltam, hogy tanácsadócégnél dolgoznék szívesen, ahol sokféle területtel, mikro- és makrokérdésekkel egyaránt lehetne foglalkozni, és az akkori egyik legjobb tanácsadónál helyezkedtem el. Később az egyik vezetőmmel együtt állásajánlatot kaptunk az Ipari Minisztériumtól, ahol akkor még nagyon kevés fiatal nő dolgozott, ők is inkább adminisztratív területen. Úgy éreztem, itt be kell bizonyítanom, hogy bár fiatal vagyok és nő, azért alkalmas vagyok a rám bízott feladatok magas színvonalú elvégzésére. A gyerekeim megszületése után, a rendszerváltozást követően a Pénzügyminisztériumban kezdtem el dolgozni, ahol a piacgazdaság működése szempontjából releváns törvények kidolgozásában vettem részt. Ezt követően alapító vezérigazgató-helyettes lettem a Földhitel- és Jelzálogbankban, ahol hozzám kötődik az első jelzáloglevél-kibocsátás; aztán az OTP lakossági területét irányítottam, majd két pénzügyi vállalkozást vezettem; és elértünk a jelenhez: hét éve vezetem a Gránit Bankot. Ha valaki úgy tekint erre az életútra, hogy töretlen, annak csak örülök. Én inkább úgy gondolom, hogy sokat tanultam és minden korábbi munkám hozzájárult a jelenlegi eredményeimhez.

Én az „egyfelől” opcióra szavaznék, hiszen itt ülünk a Gránit Bankban, amely Magyarország egyetlen digitális bankja. Mitől digitális egy bank?

Mindent az összefüggések rendszerében kell vizsgálni. 2010-ben az akkori menedzsmenttel úgy ítéltük meg, hogy az internetpenetráció és a felhasználók affinitása az internet adta lehetőségek iránt olyan minőségi változáson ment át, ami lehetővé teszi azt, hogy a lakossági pénzügyi szolgáltatások széles körére is kiterjeszthetőek legyenek a digitális csatornák.

Arról manapság már kevés szó esik, hiszen természetessé vált, hogy a céges pénzügyek elektronikus csatornákon zajlanak, mi azonban úgy gondoltuk, hogy ez a fajta szolgáltatás a magánügyfeleinket is megilleti. Olyan üzleti modellt dolgoztunk ki, amelyben az ügyfélszerzés és az ügyfélkiszolgálás digitális csatornákon – mobiltelefonon, interneten – történik. Úgy látjuk, hogy az internet után az egyszerű banki szolgáltatásokat már mobilbankra kell optimalizálni, ezért sem építünk fiókhálózatot. A személyes kapcsolat ettől függetlenül fontos a bank és az ügyfél között. Olyan technológiai megoldásokat vezettünk be, és tervezünk bevezetni, amelyek lakossági ügyfeleinket is meggyőzik arról, hogy a bankolás nem okvetlenül a bankfiókban zajlik.

Mindez beválni látszik?

Az elmúlt közel hét évben negyvenszeresére nőtt az üzleti aktivitásunk, és több mint harmincezer számlát kezelünk. Mérlegfőösszegünk a kezdeti hétmilliárdról kétszáznegyven-milliárdra nőtt, valamint folyamatosan gyarapodik az ügyfélszámunk, a hitelállományunk, számos hazai és nemzetközi szakmai díjjal rendelkezünk. Szóval igen, beválni látszik.

Folytassuk általánosságban! Van egy prekoncepcióm azzal kapcsolatban, hogy az átlag magyar ember nem túl tájékozott a bank- és pénzügyekben. Egyetért?

Igen, sajnos ez így van.

Átlagos teljesítménnyel átlag felüli eredményeket nem lehet elérni

Mi lehet ennek az oka?

Biztosan nagyon sok oka van. A Bankszövetség elnökségi tagjaként én vagyok a felelős a pénzügyi tudatosság fejlesztéséért. Hiszek abban, hogy az ilyen típusú oktatást már alsós korban el kell kezdeni, hiszen megfelelő keretek között a gyerekek már tudnak ezzel foglalkozni, esetleg haza is visznek néhány felvetést, amiknek a szülők is utána tudnak nézni. Tehát egyfelől az oktatás, másfelől talán a korábbi bankrendszer is felelős az általános pénzügyi tájékozottság hiányáért. Noha bankok voltak a rendszerváltozás előtt is, de versenyző bankrendszer csak utána alakult ki.

Említi, hogy korán kellene elkezdeni a pénzről, bankolásról, gazdaságról szóló oktatásokat.

Igen. Van is egy ilyen program, a Money Week [Pénz7 – a szerk.]. Ennek keretében többek között a Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank, illetve különböző minisztériumok részvételével digitálisan is elérhető oktatási anyagok készülnek a diákok különböző korcsoportjai számára. A program ideje alatt ez évben 1100 iskola 160 ezer diákját keresi fel 400 önkéntes bankár, hogy a pedagógusok közreműködésével, a gyerekek korának megfelelő  példákkal magyarázzák el a különböző pénzügyi folyamatokat. Nekem ez lesz a harmadik évem, ahol ilyen típusú órákon veszek részt, és rendkívül jók a tapasztalataim: a gyerekek érdeklődőek és aktívak, a tanárok pedig nagyon pozitívan nyilatkoznak ezekről az órákról.

Beszélgetésünk egyik apropója a nálunk, az egyetemen tartott Business & Technology Konferencia, amit ön nyitott meg. Fontosnak tartja az együttműködést, esetleg az oktatásban való partnerséget – a versenyképes diplomát adó egyetemekkel?

Abszolút! Úgy gondolom, hogy a magyar felsőoktatás nagyon színvonalas, főleg a műszaki és gazdasági területeken, bár tennivaló azért marad a jövőre is.

A Gránit Banknak a BME-vel több évre visszanyúló kapcsolata van. Létezik egy olyan innovatív termékünk is, amelyet az együttműködés keretében egy hallgató ötlete alapján készítettünk el: a Gránit Lock. Ez egy olyan applikáció, amellyel – a megfelelő okostelefonra letöltve – bármikor lezárhatjuk és ismét aktiválhatjuk a bankkártyánkat, megelőzve ezzel, hogy egy esetleges lopás után illetéktelenek fizethessenek vele.

Praktikus, ugyanakkor egyszerű módszernek tűnik; Ön hisz a szélesebb körű elterjedésében?

Gyakran a legegyszerűbbnek tűnő dolgok mögött áll a legkreatívabb csapatmunka, mint ebben az esetben is. A kérdésére válaszolva: igen, hiszek az elterjedésében, mivel a korszerű bankolás két legfontosabb ismérvét: a biztonságot és az ügyfélélményt egyesíti.

digitális bankolás egyszerűen nem más, mint azügyfélakvirálás és -kiszolgálás, a fókusza nem a fiók, hanem a mobiltelefon.

Nem szeretem ezt a kérdést, de muszáj feltennem: mi az, amit innen üzen a hallgatóknak?

Legyenek nyitottak; higgyék el, hogy tudják formálni a környezetüket. Rengeteg buktató, sikertelenség adódik az életben, és csak azok az emberek lehetnek sikeresek, akik egy esetleges kudarc után is felállnak, és továbblépnek. Meggyőződésem, hogy csak átlagon felüli teljesítménnyel lehet átlagon felüli eredményeket elérni.