Nyelvtanulás a BME-n
november 22, 2020
Megjelent az Információs Társadalom folyóirat 2020/2-es száma
november 23, 2020

A GTK pénzügy és számvitel alapszakos távoktatásának pozitív tapasztalatai hallgatói szemüvegen keresztül

A GTK-n a koronavírus helyzet következtében történő, távoktatásra való átállás kihívást okozott mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak. Oktatói oldalról elmondható, hogy ebben a félévben a járvány okozta nehézségek ellenére is tudott a Kar építkezni és az egyetemi oktatás a megváltozott körülmények között is megfelelően működött. A veszélyhelyzetben szükségessé vált távolléti oktatás újszerűsége és sokak számára ismeretlensége ellenére rendben zárult a szorgalmi időszak és az online záróvizsgák is zökkenőmentesen lezajlottak ebben a félévben.

De hogyan is látták ezt Hallgatóink?

A Hallgatói Képviselet kérdőíves felmérést készített arról, hogyan élték meg alapszakos Hallgatóink a kialakult helyzetet és mely módszerek nyerték el leginkább a tetszésüket a távoktatás során.

A felmérés célja a kari alapszakos távoktatás megítélésnek a felmérése volt. A kérdőív így az alábbi kérdésekre kereste a választ:

  • Melyik tárgynak a legátláthatóbb a Moodle felülete?
  • Melyik tantárgy oktatói alkalmazkodtak a legjobban a távoktatáshoz?
  • Melyik tantárgy oktatói a legkreatívabbak a jelenlegi helyzetben?

A kérdőív kitöltésére egy hónap állt a hallgatók rendelkezésére a szorgalmi időszak lezárása után, amely időszak alatt 192 alapszakos hallgató fejtette ki a véleményét a távoktatással kapcsolatban. A kitöltők 39%-a műszaki menedzser hallgató, 26% gazdálkodási és menedzsment, 18% nemzetközi gazdálkodás, 10% kommunikáció és médiatudomány, 7% pedig pénzügy és számvitel alapszakon tanul (1. ábra).

1. ábra – A kitöltők eloszlása szakonként

A pénzügy és számvitel alapszakos válaszadók (13 fő) legnagyobb része (54%-a) a hatodik, 31%-a negyedik és további 15%-a negyedik félévben jár a tanulmányai tekintetében.  

A pénzügy és számvitel alapszakos hallgatók válaszai között 15 különböző tárgy jelent meg amelyekből a legtöbb szavazatot a Termelésmenedzsment, az Üzleti jog 2 és a Számvitel 2 tárgyak kapták a kapcsolódó Moodle felület átláthatósága szempontjából (2. ábra).

2. ábra – A legátláthatóbb Moodle felülettel rendelkező tárgyak listája (pénzügy és számvitel alapszak)

Az 5 szabad szöveges válasz alapján a szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint azoknál a feltöltött anyagok átláthatók és egyértelműek voltak. A válaszadók kiemelték az időrendiséget és a csoportosítás hasznosságát is.

Néhány a szabad szöveges válaszok közül:

„Minden segédanyag átláthatóan fent van, tisztán és egyértelműen leírták a módosított követelményeket és a félév módosított menetrendjét.”
/6. féléves pénzügy és számvitel szakos hallgató/

„Átlátható rendszert hoztak létre a heti tananyag strukturálására.”
/4. féléves pénzügy és számvitel szakos hallgató/

A pénzügy és számvitel alapszakos hallgatók válaszaiból kiderült az, hogy a kitöltők véleménye szerint a Termelésmenedzsment és a Számvitel 2 tárgyak oktatói mellett a Közgazdaságtan 1, a Matematika A2, valamint a Vállalatgazdaságtan 2 tantárgyak oktatói is kiválóan alkalmazkodtak is a megváltozott körülményekhez. (3. ábra).

3. ábra – A távoktatáshoz legjobban alkalmazkodó oktatók által oktatott tárgyak (pénzügy és számvitel alapszak)

A 6 szabad szöveges válasz alapján a szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint a tárgyak oktatói nagyon segítőkészen és hallgatóbarátan álltak át az online oktatásra. Teljesíthető és reális számonkérésekkel, plusz feladatokkal tették színesebbé a tanulást.

„Az órákat a Tanárnő mindig becsületesen és segítőkészen megtartotta, konzultációt is igénybe lehetett venni, pluszpontos feladatokat is kaptunk. Mindig kikérte az adott módszerről a véleményünket!”
/6. féléves pénzügy és számvitel szakos hallgató/

A pénzügy és számvitel alapszakos hallgatók válaszaiból kiderült az is, hogy a kitöltők véleménye szerint a Termelésmenedzsment tárgy mellett a Közgazdaságtan 1, a Matematika A2 és a Vállalatgazdaságtan 2 tárgyak oktatói is különböző, igen kreatív megoldásokkal támogatták a távoktatást (4. ábra).

4. ábra – A távoktatás alatt a legkreatívabb oktatók által oktatott tárgyak (pénzügy és számvitel alapszak)

A szófelhőben megjelenő tárgyak azért kerültek kiválasztásra, mert a válaszadók szerint az oktatók kreatív módon valósították meg az online térben a jelenléti oktatás körülményeit. Sok újfajta, aktuális feladatot találtak ki, melyek minden héten változatosságot jelentettek és színesítették az előadásokat. Ehhez még hozzájárult az is, hogy a tananyagok rendezetten és hiánytalanul szerepeltek a felületeken.

„Minden szükséges anyag egy helyen, sorban, rendezetten fel volt töltve. Nem volt egy tanulmányi segédlet sem hiányos és nem tartalmazott felesleges információkat sem.”
/2. féléves pénzügy és számvitel szakos hallgató/

Összefoglalásként elmondható, hogy a pénzügy és alapképzés mintatanterv szerinti tárgyai közül a legnépszerűbbek a Termelésmenedzsment és a Számvitel 2 tárgyak voltak jelen minta alapján mindhárom aldimenzió mentén. Megjelentek még több esetben a válaszok között a Közgazdaságtan 1. a Matematika A2 és a Vállalatgazdaságtan 2, illetve a Piaci játszmák és a Környezetgazdaságtan is tantárgyak is a GTK HK felmérése alapján.

A szöveges válaszok alapján elmondható ezen a képzésen, hogy a feltöltött anyagokkal kapcsolatban külön pozitívum volt, ha ezek logikus, rendszerezett, átlátható formában voltak feltöltve. Emellett pedig örültek a hallgatók, ha a segédanyagok lényegretörőek voltak az átláthatóság mellett.

A kitöltők külön kiemelték az oktatói magatartást és a segítőkészséget. A kérdőív eredményei is igazolták, hogy a pénzügy és számvitel képzés oktatói nagyon segítőkészen igazodtak a kialakult helyzethez és legjobb tudásuk szerint próbálták könnyen abszolválhatóvá tenni ezt a kihívásokkal teli időszakot.

Ezúton köszönjük az érintett tárgyak oktatóinak és a tanszékeknek a munkáját minden alapszakon!

GTK HK