Főszerkesztőként rémes interjúalany vagyok
november 29, 2016
Ötletek, melyekre senki nem mondott nemet – Interjú Párkányi Orsival
december 3, 2016

A mi képzéseinket a piac „árazza be”

A november 25-i egyetemi Nyílt Nap minden idők legsikeresebb, legtöbb látogatót vonzó rendezvényeként vonult be Karunk történetébe. A közel ezer regisztrált középiskoláson kívül nagyon sok szülő, pedagógus is eljött, hogy közvetlenül ismerkedhessen meg az itteni továbbtanulási lehetőségekkel, karunk képzési kínálatával.

A nagy érdeklődésre tekintettel a Q épület mindkét nagyelőadójában, párhuzamosan futottak a Nyílt Nap programjai. Délelőtt Németh Editoktatási dékánhelyettes a GTK szakjairól tartott átfogó tájékoztatót, majd Bóta Gábor, a Pénzügyek Tanszék egyetemi docense Árfolyamok előrejelzése a tőkepiacokon címmel bemutató előadást, déltől pedig a leendő hallgatók Hamp Gábor tanszékvezető egyetemi docens segítségével ismerkedhettek meg a Kommunikáció és médiatudomány alap- és mesterszakok képzési kínálatával.

20161125-005

Németh Edit szaktájékoztatója teljes képet adott a karunkon folyó oktatásról, az egyes szakok szerkezetéről, Karunk a hazai a gazdasági- és társadalomtudományi képzések között elfoglalt helyéről, az itt végzettek karrierlehetőségeiről. A 2016/2017-es felvételi adatok alapján idén a GTK-ra összesen 1687-en jelentkeztek – ezzel a felvett hallgatók számát tekintő összehasonlításban karunk az országos összesített lista hetedik helyét szerezte meg. Nem csak a jelentkezők abszolút száma mutat jelentős – mintegy húsz-huszonöt százalékos – elmozdulást a tavalyi évhez képest, de hasonló mértékben nőtt a karunkat első helyre választók aránya is – a gazdaságtudományi alapképzéseink tekintetében ez jócskán meghaladta az 50 %-ot. Jelentősen nőtt a felvettek átlagpontszáma, ami azt mutatja: karunk immár a hallgatói kiválóság tekintetében is az ország felsőoktatási intézményeinek legjobbjai közé került.

Ezt támasztják alá a HVG Diploma 2017 különszámának összehasonlító adatai is: a Gazdaságtudományi képzésterületi rangsorban a harmadik, a Nemzetközi gazdálkodás alapszakos rangsorban a második, a Műszaki menedzser alapszakos rangsorban immár hagyományosan az első, a Kommunikáció és médiatudomány alapszakos rangsorban a harmadik helyet szereztük meg. Az pedig különös büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Gazdasági és Társadalomtudományi Karként a Műszaki képzésterületi rangsorban – Műszaki menedzser szakunknak köszönhetően – a legkiválóbb hazai mérnökkarokkal versenyben a kilencedik helyet sikerült elérnünk.

Amit a ranglisták nem mutatnak ki, de a teljes képhez hozzá tartozik, mindezt úgy sikerült elérnünk, hogy – Műszaki menedzser szakunk kivételével – az államilag finanszírozott helyek száma viszonylag szerény: akik hozzánk jönnek, jobbára saját forrásból vagy diákhitelből fedezik tanulmányaik költségeit. Alappal állíthatjuk tehát, hogy a mi képzéseinket maga az oktatási piac „árazza be” – olyan családok, érettségi előtt álló középiskolások döntenek a GTK mellett, akik az egyetemi diploma megszerzésére, mint a jövőbe való befektetésre tekintenek, s akik úgy látják, a nálunk megszerezhető tudás az itt végzetteknek a munkaerőpiacon is valós előnyt jelent. S nem csak hazai szinten: a 2015-ben elindult kari változásoknak, s elsősorban az angol nyelvű oktatás kiszélesítésének hála, egyre inkább európai viszonylatban is.

20161125-009

Mindezt Németh Edit is megerősítette. Az Eduilne.hu egy felmérésére hivatkozva elmondta, hogy a GTK-n szerzett diplomákat a munkaerőpiac csakugyan magasra értékeli: felmérések tanúsítják, hogy úgy az elérhető – pályakezdő – átlagjövedelem, mint a karrierkilátások vonatkozásában hallgatóink országos összehasonlításban a legkedvezőbb helyzetű végzett hallgatók között vannak, több szakunkról pedig az is elmondható, hogy végzőseink egyre nagyobb része „lábon kel el”: sokan már egyetemi éveik alatt kedvező állásajánlatot kapnak.

Mindemögött persze nagyon is tudatos, szervezet- és minőségfejlesztési program áll, mely – a már meglévő, kiváló alapokra építkezve – 2015 őszén vette kezdetét. Ez egyfelől a kar képzési kínálatának átalakításával, a piaci viszonyokhoz való tudatos hozzáigazításával járt együtt, másfelől az oktatás minőségének javításával: ma a GTK az ország egyetlen kara, ahol nem csak a hallgatók értékelik oktatóik szakmai teljesítményét, de – megadott mérési szempontok szerint – saját kollégáik is. Az, hogy diákjaink kötelező szaktárgyaik egy jelentős részét angol nyelven is hallgathatják, s hogy tanulmányaik során komoly gazdasági, üzleti és társadalomtudományi angol szaknyelvi képzésben is részesülnek ugyancsak jelentős vonzerőt jelent –  csakúgy mint a tény, hogy a kar nyolc idegen nyelven (angol, francia, holland, japán, német, olasz, orosz, spanyol) ingyenes nyelvtanulási lehetőséget is biztosít.

20161125-019

Gyorsan népszerűvé vált a 400+ ösztöndíj program is, mely – országosan egyedülálló kezdeményezésként – a meghatározott követelményi szintet elérő hallgatóknak „alanyi jogon” járó, igen jelentős kedvezményt biztosít. Ez a Műszaki menedzser szak esetében félévente a 325.000 Ft-os önköltség helyett 145.000 Ft-os, a Gazdálkodás és menedzsment, a Nemzetközi gazdálkodás és a Pénzügy és számvitel szakok esetében 300.000 Ft-os önköltség helyett 120.000 Ft-os, a Kommunikáció és médiatudomány szaknál pedig 200.000 Ft helyett 120.000 Ft-os fizetési kötelezettséget jelent. Az ösztöndíjat – az egyéb követelményeknek is megfelelő – 400 pont feletti önköltséges és 460 pont feletti állami ösztöndíjas „belépő” hallgatók vehetik igénybe, de ahhoz (a rájuk vonatkozó külön követelményeknek megfelelő) a már felvett hallgatók a későbbi félévekben is csatlakozhatnak.

20161125-011

Minderről nemcsak a szóbeli tájékoztatón, de a helyszínen kiosztott nyomtatott anyagokban is részletes információt kaptak a Nyílt Nap résztvevői – s a tudnivalók természetesen a kar honlapján is elérhetők. A GTK ott lesz a 2017. január 19-21. között megrendezésre kerülő Educatio Kiállításon, s – legalább – két további kari nyílt napot is szervez majd a tájékozódni kívánóknak. 2017. január 25-én, szerdán 18.00-tól a továbbtanulásról szóló döntés meghozatala előtt álló szülőket2017. február 1-én, szerdán 14.00 órától pedig a leendő hallgatókat várják. Az eseményekre itt lehet regisztrálni.