Crazy Climbing mászóverseny
november 28, 2016
Úszó MEFOB 2016, ahogy a szurkolók látták
november 29, 2016

Boldogság – felelősség – fenntarthatóság: mi a kapcsolat?

Érdekfeszítő, mind személyes mind közösségi téren releváns témakört járt körbe a fenntartható fejlődés elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó F-Faktor: FENNTARTHATÓSÁGI MŰHELY 2016. november 23-i „Boldogság – felelősség – fenntarthatóság” című műhelytalálkozója.

A megrendezett műhelytalálkozón – amelyre az egyetemi hallgatóktól az emberközpontú gazdaság, erkölcsi alapú gazdaságtan képviselői köréig a klímavédelem és fenntarthatóság területén dolgozó kutatók, szakembereken át jöttek érdeklődők – Dr. Baritz Sarolta Laura OP nővér (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola), Dr. Nemes Csaba főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) és Harazin Piroska egyetemi tanársegéd (BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék) tartottak vitaindító előadásokat. Az elhangzott előadásokon a boldogságkutatás, erkölcsi és emberközpontú gazdaságtan, klímavédelemmel összefüggő kihívások és a fenntarthatóság érvényesítésében szükséges társadalmi szerepvállalás jelentőségéről hallhattak az érdeklődők. Dr. Baritz Sarolta Laura OP nővér a témával kapcsolatos, e hónapban megjelent Három Dimenziós Gazdaság c. művéről is beszélt. Napjaink globális kihívásai felértékelik a lokális cselevési akaratot és potenciált, amelyben a vállalatok, egyének és irányító szervezetek előtérbe helyezik saját szükségleteik kielégítésén túl más népcsoportok és a jövő generáció igényeit.

IMG_7390A vitaindító előadások közben, illetve az előadásokat záró értékelésekben élénk diskurzus alakult ki a részvevők és vitaindító előadók között, az egyéni felelősség, a jó fogalmának szubjektív/objektív megállapíthatósága, illetve az erkölcs alapú, emberközpontú gazdaság jövőjét illetően.

IMG_7377A vita moderátoraként Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens, a BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék mb. tanszékvezetőjének, a Fenntarthatósági Kompetencia Központ vezetőjének záró gondolataiban megfogalmazta, hogy kulcsfontosságú a tudástőke gyarapodása, hogy az életminőség javulását szolgáló gazdasági fejlődés a felelősség figyelembevételével valósuljon meg a társadalomban úgy, hogy az az egyén boldogságának maximalizálását hozhassa magával.

IMG_7382

A műhelytalálkozót Dr. Valkó László c. egyetemi tanár, a BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék munkatársa zárta és ismertette az első hazai boldogságkutatás eredményeit – amelyet a Jobb Veled a Világ Alapítvány kezdeményezésére az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Pozitív Pszichológiai Laboratóriumának vezetője, Oláh Attila professzor és munkatársai készítettek – amelyeket figyelembe véve nagyon aktuális a vitafórum kérdésfelvetése, és a kihívásra adandó válaszok megtalálása nemzeti szinten.