Publikációs siker az első közgazdaságtani film történetéről
március 26, 2021
Dr. Halmai Péter Széchenyi-díjban részesült
április 1, 2021

ERASMUS tanulmányi mobilitás – Interjú dr. Tóvölgyi Saroltával

2021. március 19-én derültek ki az ERASMUS tanulmányi mobilitás 2021/2022-es tanévre vonatkozó végleges eredményei. A tanulmányi ösztöndíj pályázatról dr. Tóvölgyi Saroltát, a GTK ERASMUS koordinátorát kérdeztük.

Mi is az az ERASMUS?

Az ERASMUS 1987-ben indult felsőoktatási csereprogramként azzal a céllal, hogy a hallgatók belekóstolhassanak abba, milyen egy másik országban élni és tanulni. A program eredeti angol neve European Community Action for the Mobility of University Students, amit rövidítve, mozaikszóként használnak a mindennapokban: ERASMUS. Ez egybeesik a németalföldi humanista tudós, Desiderius Erasmus Roterodamus nevével.

Az ötlet az olasz Sofia Corraditól (becenevén Mamma Erasmus) származik, aki oktatástudománnyal foglalkozó egyetemi tanárként már az 1960-as évek végétől kezdve küzdött azért, hogy rábírja az egyetemek rektorait egy csereprogram létrehozására. A projekt végül az AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe – Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete) kezdeményezésére jött létre, akiknek sikerült 1986-87-ben meggyőzniük Francois Miterrand francia elnököt az ERASMUS létjogosultságáról.

Sofia Corradi – Mamma Erasmus
Kép forrása: https://www.sofiacorradi.eu

A program 1987-es elindulásához elengedhetetlen volt az AEGEE, valamint az Európai Bizottság, különösen Domenico Lenarduzzi közoktatási miniszter szoros együttműködése. Az ERASMUS a Socrates I. (1994-1999) és a Socrates II. (2000-2006) Európai Uniós oktatásügyi akcióprogramok szerves részévé vált, majd a 2007-2013 között futó (Socrates II. utódjaként létrejött) Lifelong Leraning Programme-ba illeszkedett be.

Az ERASMUS+ az Európai Unió 2014-2020 közötti időszakra szóló új programja (az ERASMUS folytatása) volt, mely magába olvasztotta az összes korábbi oktatási, képzési, ifjúsági és sporttámogatási rendszert, valamint a Lifelong Leraning Programme elemeit is (ERASMUS, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig). Szintén ebbe kapcsolódtak be a Youth in Action (Fiatalok Lendületben Program), az Erasmus Mundus, a Tempus, az Alfa, az Edulink, valamint az iparosodott országokkal folytatott együttműködések is.

Bár a pandémia miatt az Európai Unió egy évvel meghosszabbította az ERASMUS+-t, a következő hét éves periódus 2021-től 2027-ig tart. A program alapvetően nem fog változni, de nagyobb költségvetéssel több alternatívát biztosít a résztvevőknek. Kiterjesztik az Európán kívüli mobilitásokat, nagyobb teret engednek a kombinált – fizikai és virtuális – pályázatoknak. A PhD-hallgatók lehetőségei is bővülnek: ők az új programszakaszban oktatói és hallgatói tevékenységekre is jelentkezhetnek majd (pl.: rövid távú mobilitási pályázat).

Hogyan tájékozódhatnak a kiutazni vágyók?

Karunkon minden év novemberében megrendezésre kerül az ERASMUS vásár, ahol az érdeklődők informatív és naprakész információkat kapnak a külföldi egyetemeken történő oktatásról. A jelentkezési feltételeken túl szó szokott esni korábbi ERASMUS ösztöndíjjal külföldön járt hallgatók tapasztalatairól, valamint a pályázati folyamatokról is.

Az aktuális tudnivalók mindig megtalálhatók a Kari honlapon és Facebook-oldalon is, valamint a GTK Hallgatói Önkormányzat weboldala és rendszeres hírlevele is jó tájékozódási pont (utóbbi feliratkozás után érhető el).

A BME Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (NKI) a nemzetközi rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység, mely menedzseli és ápolja az Egyetem internacionális kapcsolatait, megszervezi és irányítja a nemzetközi TEMPUS koordinálta projektek – mint az ERASMUS mobilitás – lebonyolításával összefüggő feladatokat.

Itt tájékozódhatnak tovább az érdeklődők az ERASMUS tanulmányi mobilitásról. Az Igazgatóság a témával kapcsolatban minden év januárjában mobilitási fórumot is szervez.

Az Igazgatóság honlapja:

http://nki.bme.hu/

Az Igazgatóság ERASMUS témájú Facebook-oldala:

https://www.facebook.com/BmeErasmus/

Emellett a Tempus Közalapítvány weboldala is hasznos információkkal szolgál, illetve az Instagramon az ErasmusPlus HU oldal sorakoztat fel beszámolókat, amiket kiutazott hallgatók írnak saját élményeikről. 

Tempus Közalapítvány honlapja:

https://www.tka.hu/

ErasmusPlus HU Instagramja:

https://www.instagram.com/erasmusplus_hu/

Hova lehet utazni ERASMUS tanulmányi mobilitással?

Az Európai Unió tagállamai, valamint Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia és Törökország teljes jogú résztvevői a programnak. A 2021/2022-es tanévtől viszont nem támogathatók az Egyesült Királyságba induló mobilitások.

Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna, Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Palesztina, Szíria, Tunézia, Oroszország is partnerországok, de elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében.

Részletes lista:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_hu

ERASMUS mobilitási programban résztvevő országok
Kép forrása: https://op.europa.eu/hu/home

Milyen ERASMUS-os kiutazási lehetőségek vannak a GTK-n?

A BME GTK több mint 80 európai felsőoktatási intézménnyel kötött ERASMUS mobilitási szerződést. A diákok részt vehetnek tanulmányi mobilitásban, valamint szakmai gyakorlatot is teljesíthetnek az ERASMUS-on keresztül. Utóbbi esetében a fenti lista bármelyik országának szabadon választott céghez kiutazhatnak– ekkor nem előre, hanem aktuálisan történik meg a szerződéskötés. Ezen ERASMUS-os alternatíva Egyetemünk minden diákjának kiváló lehetőség lehet, azoknak főleg, akiknek van kötelező szakmai gyakorlatuk (például a Nemzetközi gazdálkodás szakosok).

Az oktatói és személyzeti mobilitási lehetőségek – előreláthatólag – a 2021-2027-es időszakban a PhD képzésben résztvevőkre már vonatkozni fognak.

A népszerű államok közé tartozik Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország – ezek a helyek nagyon gyorsan megtelnek minden pályázási időszakban.

Hogy néz ki az elbírálási folyamat?

A GTK az egyetemi előírásokkal összhangban szigorú pályáztatási rendszert alkalmaz évek óta, melyben domináns részt képez a tanulmányi és szakmai munka. A maximálisan adható 100 pontból 50 a korábbi tanulmányi eredményekre vonatkozik, végső értékét a hallgató kumulált korrigált kreditindexe adja meg – vagyis ez az egység teszi ki a megszerezhető pontok legnagyobb részét.

A szakmai tevékenységekre maximálisan 35 pont kapható – ide tartozik az OTDK-s, TDK-s, további konferencia-részvétel, publikáció, demonstrátori munka. Egyéb szakmai tevékenységnek számít – többnyire – minden, ami az egyetemi évek alatt, de nem az Egyetem berkein belül történik (pl.: munka, önkénteskedés). Nyelvtudásra 10, közéleti- és sporttevékenységre 5 pont adható.

A GTK-n az ERASMUS koordinátor szorosan együttműködik a Hallgatói Képviselet tagjaival, akik egy (hosszú évek alatt kialakított, finomított) előzetes pontozási kör során létrehozzák a sorrendet.

Ezt követően dr. Zilahy Gyula tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, a Hallgatói Képviselet külügyi referense és még egy delegált tag, valamint jómagam újra, a lehető legalaposabban átnézzük a pályázatokat. Ezzel kiszűrésre kerülnek az esetlegesen bent maradt hibák (így csökkennek a reklamációk, jogorvoslati kérelmek), és a kérdéses pontbeszámítások (pl.: nem közismert verseny eredménye) is eldöntésre kerülnek.

A kialakult sorrend alapján dől el, hogy a hallgatók melyik általuk megjelölt helyre utazhatnak ki. A népszerű lehetőségek gyorsan elfogynak – de ez nagyban függ attól is, hogy a partnerintézmény hány hallgatót fogad: 2-4 fő az általános, de előfordul 10 is.

Mennyien jelentkeztek most?

A 2021/2022-es tanévre 113 GTK-s jelentkező adta le pályázatát. Közülük – az első előzetes eredménylista alapján – 103-an utazhatnak ki a tanév őszi vagy tavaszi félévében. További 4 hallgató a „maradék helyek” listájából választhat majd úticélt magának. 5-en sajnos nem jelöltek meg öt célintézményt, így végül nem kerültek besorolásra, egy hallgató pedig formai hibás pályázatot nyújtott be.

Örömünkre szolgál a jelentkezők nagy száma, ami évről évre nő. Megragadva az alkalmat most is arra buzdítok mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel – akkor is, ha csak egy lezárt féléve van.

Vannak-e praktikák, jótanácsok, amiket a jelentkezőknek érdemes követniük?

Az első és legfontosabb – de talán inkább nulladik – szabály, hogy a hallgatók minden esetben pontosan kövessék a pályázati kiírásban foglaltakat. Aki nem teljesíti az abban részletezett követelményeket, az sajnos kizárásra kerül.

Szintén sarkalatos pont, hogy öt célintézményt érdemes megjelölni. Ha valaki csak négyet sorol fel, és a pontszámítási sorrend alapján hozzá érkezve már elfogytak az általa preferált helyek, nem utazhat ki. Viszont ha öt intézmény szerepel a listájában, és azok fogynak el az előbb említett módon, még mindig tud a legvégül maradt lehetőségek közül választani a hallgató.

Az elbírálási folyamat részletezése során már szó esett róla, de most megint fontos megemlíteni: az „Egyéb szakmai tevékenységek” kategória nagyon tág. Érdemes ehhez a részhez mindenről igazolást benyújtani, mert ha valaki önmagáért, a társadalomért hasznos dolgot tesz, növelheti pontjai számát. (Azonban ha ez a tétel csak az önéletrajzban szerepel, de dokumentum nincs róla csatolva, akkor nem jár pont.) Az „Egyéb szakmai tevékenységek” igazolásakor részletezni kell, hogy a hallgató mióta végzi az adott tevékenységet (minél régebb óta, annál több pont adható) és milyen konkrét feladatokat lát el (ezek minél közelebb állnak a jelentkező szakjához, annál több pontot érnek).

Az előzetes tájékozódás folyamán alaposan utána kell járni, hogy a kiszemelt intézménnyel az Egyetemnek milyen szintű képézés(ek)re van szerződése. Hiszen ha valaki például mesterképzésre akar kiutazni, de alapképzésű egyetemet jelöl meg, a mobilitása kútba esik.

Az informálódás egyébként minden területre kiterjedően nélkülözhetetlen, mert sok kellemetlen meglepetéstől mentheti meg a hallgatókat – például vannak intézmények, ahol ingyen elszállásolják a kiutazókat az egyetemek saját kollégiumaiban, míg máshol az albérletkeresésben sem nyújtanak segítséget. Az ERASMUS tanulmányi mobilitást sokan plusz félévként értelmezik, ám szerencsésebb lenne olyan célintézményeket keresni, ahol a hallgató aktuálisan tanult szakjával megegyező vagy nagyon hasonló képzés folyik – így a felvett tárgyak itthon elfogadtathatók. Célszerű a kint elvégzendő (minimum) 15 kreditet leginkább szakmai tárgyakkal teljesíteni, ezek mellé beférhet egy nyelvi kurzus (utóbbit jellemzően az adott ország nyelvén elő is írják a partnerek).

Aki kedvet kapott az ERASMUS tanulmányi mobilitáshoz, de lemaradt a 2021. februári határidőről, ne keseredjen el. Lehetőség van pótpályázat benyújtására a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére. Ennek során a megmaradt helyek közül lehet választani.

A pótpályázat részletei a pályázati kiírás 10. pontjában olvashatók:

Pályázati felhívás ERASMUS+ részképzés/tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a 2021/2022-es tanévre

dr. Tóvölgyi Sarolta, a BME GTK ERASMUS koordinátora