Interjúsorozat a 35. OTDK I. helyezettjeivel és témavezetőikkel 1.
október 14, 2021
Frissítés! Koronavírus tájékoztató
október 27, 2021

Interjúsorozat a 35. OTDK I. helyezettjeivel és témavezetőikkel 2.

Tomku György és Balogh Blanka 

Tomku György Pszichológia MA képzésen, munka- és szervezetpszichológia specializáción végzett. „Értelmes munka és autonómia – Kibontakozó felnőttkorú munkavállalók vizsgálata aspirációs és egzisztenciális pszichológiai megközelítésből” című kutatásával I. helyezést ért el a A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának Alkalmazott pszichológia III. tagozatában. Témavezetője Balogh Blanka, az Ergonómia és Pszichológia Tanszék PhD hallgatója. 

GTK Magazin: A kutatásod címe „Értelmes munka és autonómia – Kibontakozó felnőttkorú munkavállalók vizsgálata aspirációs és egzisztenciális pszichológiai megközelítésből” Kérlek, mondd el, hogy miről szól! 

Tomku György: Az idén áprilisban megrendezett 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián két egyetemi szekciónyertes TDK kutatásommal is részt vettem, a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi szekció keretei között. Nagy örömömre a saját tagozatomban első hellyel díjazták a kutatásomat. 

Dolgozatom fókuszában a kibontakozó felnőttkor áll, amely egy önálló fejlődéslélektani időszak a serdülőkor és a kiforrott felnőttlét határán, erre a periódusra számos egyedi sajátosság jellemző. Általában elmondható, hogy a társadalmi átrendeződések következtében a korábbiakban megszokotthoz képest a fiatalok jóval később lépnek ki a munkaerőpiacra, gyakoriak a kísérletezések, valamint az ezzel járó bizonytalanság és identitáskeresés. Mindezzel kapcsolatban számos olyan hipotézis és kutatási kérdés felmerült bennem, amelyeket érdemesnek tartottam az alapos kutatásra. 

Tomku György, a 35. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának Alkalmazott pszichológia III. tagozatának I. helyezettje

GTK Magazin: Milyen jelentőséggel, tudományos értékkel bír a kutatásod? 

T. Gy.: Kutatásomban a pályakezdő munkavállalók autonómiáját és aspirációs törekvéseit hoztam előtérbe, kiemelt figyelmet fordítva az értelmes munka témakörére. Törekedtem arra, hogy a pszichológia több területét is összekapcsoljam a vizsgálódásaim során, amely tudományos szempontból is újszerűen hathat: alkalmazott perspektívából szemlélem a munkapszichológiát, a pozitív és az egzisztenciális pszichológiát – mely utóbbi köthető a klinikumhoz is –, mindezt fejlődéslélektani alapokra építve. 

Úgy gondolom, hogy eredményeim rávilágíthatnak ennek a speciális pályakezdő munkavállalói csoportnak a pszichológiai igényeire. Ezzel együtt betekintést nyerhetünk abba, hogy a karrier-tanácsadás, a toborzás, a munkáltatói márkaépítés, valamint a tehetségmenedzsment területein mely tényezőket érdemes hangsúlyosan formálni, annak érdekében, hogy a kibontakozó felnőttkorú munkavállalók megtalálják helyüket a munkaerőpiacon. Fontos tanulság, hogy a munkaadóknak szervezeti és vezetői szinten egyaránt érdemes lépéseket tenni afelé, hogy képesek legyenek hatékonyan bevonzani, fejleszteni és megtartani ezen korosztály munkavállalóit. 

Az egyetemi Tudományos Diákköri Konferenciákon szerzett tapasztalataim és élményeim jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy szakmailag igazán kiteljesedhessek az intézményben eltöltött két év során.

Tomku György

GTK Magazin: Mit jelent számodra, hogy sikerült első helyezést elérned a tagozatodban az OTDK-n? 

T. Gy.: Az egyetemi Tudományos Diákköri Konferenciákon szerzett tapasztalataim és élményeim jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy szakmailag igazán kiteljesedhessek az intézményben eltöltött két év során. 

Természetesen az országos megmérettetést is kíváncsian vártam, ugyanakkor különösebb elvárásokat nem támasztottam a szereplésem iránt, főképp a tudásmegosztás vágya hajtott. A saját tagozatom előadásait végighallgatva bátran mondhatom, hogy én is sokat tanultam az ott bemutatott számos értékes és izgalmas kutatáson keresztül. Végül az eredményt látva hatalmas boldogság töltött el, megtisztelő, hogy ezen a rangos színtéren is ilyen pozitív visszajelzéseket kaptam. Fontos megerősítés számomra, hogy munkámmal olyan tudományos tartalmat teremthetek, amelynek valódi haszna és értéke van. 

GTK Magazin: Mi volt számodra a legnagyobb tanulság, miben fejlődtél leginkább a TDK és OTDK részvételnek köszönhetően? 

T. Gy.: Az én esetemben a TDK dolgozatok megvalósítását mindig egyfajta időnyomás kísérte, annak érdekében, hogy a határidők lejártáig teljesértékű kutatási anyaggal állhassak elő. A rám irányuló erők ilyenkor egyszerre hatottak ijesztően és inspirálóan, ezért fontos tapasztalat volt számomra, hogy a munkafolyamat élményét ne feltétlenül a majdani bírálás képzete határozza meg. A remélt pozitív visszaigazolások végül persze mindig jól esnek, ezzel együtt is úgy gondolom, hogy mindennél fontosabb a pszichológia iránt érzett érdeklődésem és elkötelezettségem, a fejlődni akarás, illetve természetesen maga a jobbító, építő szándék. A legnagyobb tanulság, hogy ha ezekbe a tényezőkbe fektetem a legtöbb energiám, esetemben az a fejlődés és az elégedettség igazi kulcsa. 

GTK MagazinMilyen tippeket, trükköket tud ajánlani a tudományterületen a sikeres felkészülésre, ahhoz, hogy valaki OTDK helyezett is legyen? 

Balogh Blanka: A szakirodalmi tájékozottság elengedhetetlenül fontos, azonban én kifejezetten szeretem, amikor olyan témákkal foglalkozhatunk, amiknek valódi gyakorlati hozzáadott értéke van. Emellett hasznos és érdekes megközelítések alakulhatnak ki, ha nemcsak a munka- és szervezetpszichológia, hanem kapcsolódó vagy kapcsolható területek iránt is érdeklődünk (pl. pozitív pszichológia, egzisztenciális pszichológia, fejlődéslélektan, ergonómia stb.), mert ezek tovább árnyalhatják a kutatást. Ezen kívül hasznos, ha képesek vagyunk újszerű kérdésfelvetést megfogalmazni vagy új, esetleg kevésbé ismert/használt módszertant, mérőeszközöket alkalmazni. Amikor én TDK-ztam, azt a javaslatot kaptam, hogy érdemes vagy a vizsgálni kívánt változókat vagy a mintát szűkebbre venni ahelyett, hogy nagyon tág értelmezési keretben vizsgálnánk a hipotéziseinket, kutatási kérdéseinket. Ezeket mi is szem előtt tartottuk a TDK kutatások során, az OTDK esetében pedig egyrészt az OTDK-nak megfelelő terjedelemnek is megfeleltünk, másrészt kellő komplexitású és relevanciájú kutatásokat végeztünk. 

Balogh Blanka, az Ergonómia és Pszichológia Tanszék PhD hallgatója

Hasznos, ha képesek vagyunk újszerű kérdésfelvetést megfogalmazni vagy új, esetleg kevésbé ismert módszertant, mérőeszközöket alkalmazni.

Balogh Blanka

GTK Magazin: Témavezetőként milyen volt a hallgatóval a közös munka, hogyan alakult ki a témakör és a munkamegosztás? 

B. B.: Gyurival nagyon gördülékeny és inspiráló volt a közös munka kezdettől fogva. Fontos volt számunkra, hogy a munka- és szervezetpszichológia területéhez szorosan kapcsolódó kutatási témát vizsgáljunk, viszont sikerült hatékonyan beemelni Gyuri személyes tapasztalatait és egyéni érdeklődését mind a célcsoport, mind a kiegészítő társterületek szempontjából. Az első TDK kutatásnál még több lehetőség közül válogattunk, szűkítettük a vizsgálni kívánt változók csoportját, a második TDK esetében viszont már az előző év tapasztalatait is beépítettük, így sokkal kifinomultabb és célzottabb kutatás jöhetett létre – ez volt az, amit a zsűri is első helyre érdemesnek talált. Az első TDK során nagyon feszes ütemezéssel dolgoztunk, mert rövid idő alatt kellett minőségi munkát végezni, ezért szinte heti rendszerességgel konzultáltunk, folyamatában olvastam a dolgozatot is, átbeszéltük, min lehet még finomítani. A második TDK-nál Gyurinak jóval több feladata volt a kutatás mellett, mert akkor végezte a szakmai gyakorlatát és órái is voltak mellette, ezért a gyakori konzultációk helyett rövidebb, elsősorban e-mailes egyeztetések voltak, plusz a dolgozat olvasása. Gyuri egyébként végig nagyon önállóan és határozottan dolgozott, úgyhogy a második alkalomnál én már sokkal inkább a „teljes kép” szem előtt tartásáért és a társas támogatásért voltam felelős. 

Szerző: Homlok Anna
Képek: Tomku György, Balogh Blanka