Pályázati lehetőség – A büfékben keletkező hulladékok csökkentésére
február 22, 2023
Pályázható az EELISA rövid mobilitási ösztöndíj!
március 9, 2023

Ismeretterjesztő cikkpályázat a BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak

A BME által művelt tudományterületek legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek, valamint tudománytörténeti vonatkozásainak széles körű megismertetésére és népszerűsítésére 2016 óta hirdet közös cikkpályázatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány a BME oktatói, kutatói és hallgatói részére két kategóriában – BME oktató-kutató és BME hallgató.

A BME, a Pro Progressio és az Élet és Tudomány által kiírt felhívásra 2023. április 11-ig a BME oktatói, kutatói és hallgatói jelentkezhetnek, akik idén két új kategóriában, a fenntarthatóságiban és tudománytörténetiben is pályázhatnak.

 A pályázaton indulhat: 

 • minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll vagy az Egyetem nyugalmazott oktató-kutatója;
 • minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályaművek tartalmi követelményei:

A pályázatra olyan pályaműveket várunk, amelyek ismeretterjesztő megközelítéssel készülnek, így ennek megfelelően közérthető, nem pusztán tudományos tartalommal készült kéziratok. Tartalmi szempontból oktatói és hallgatói kategóriában 4-4 alkategóriában hirdetünk meg díjakat:

Oktatói – kutatói kategória:

 • Önálló kutatás: olyan kéziratokat várunk, melyeknek célja a BME által művelt tudományterületek legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetése és népszerűsítése és nem tartoznak az alábbi alkategóriák egyikébe sem (fenntarthatóság, ÚNKP, tudománytörténet)
 • Fenntarthatóság: körforgásos gazdaság, környezettudatos megoldások témában várunk ismeretterjesztő cikket, melyben kutatói és fejlesztői eredményeiket mutatják be a fenntarthatóság területéhez kapcsolódóan
 • ÚNKP: olyan, az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében folyó kutatási projektekhez kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. Oktatói/kutatói pályázói minőségben, saját kutatással lehet kéziratot benyújtani, témavezetőként, ebben a kategóriában nem.
 • Tudománytörténet: olyan tudomány- és egyetemtörténeti írásokat várunk, melyek ismeretterjesztő megközelítéssel mutatnak be a 2023/24-es évekhez kapcsolódó évfordulós kutatást, kutatót, tudományos eseményt vagy eredményt.

Hallgatói kategória:

 • Önálló kutatás: olyan kéziratokat várunk, melyeknek célja a BME által művelt tudományterületek legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetése és népszerűsítése és nem tartoznak az alábbi alkategóriák egyikébe sem (fenntarthatóság, ÚNKP, TDK)
 • Fenntarthatóság: körforgásos gazdaság, környezettudatos megoldások témában várunk ismeretterjesztő cikket, melyben kutatói és fejlesztői eredményeiket mutatják be a fenntarthatóság területéhez kapcsolódóan
 • ÚNKP: olyan, az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében folyó kutatási projektekhez kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.
 • TDK: olyan, a TDK keretében folyó kutatási projektekhez kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.

A pályaművek formai követelményei:

A cikkek terjedelme 10 000 – 11 000 karakter (szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képaláírásokkal ellátva. Mivel ismeretterjesztő cikkeket várunk a beadáskor, kérjük, ne a tudományos szakcikkek formai előírásait kövessék, pl. ne tartalmazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb.

A díjazás:

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti. A díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban (ösztöndíjban) részesülnek, melyekre a kiírók díjalapokat hoznak létre.

 • Oktatói-Kutatói pályázati díjalap: 500 000 forint
 • Hallgatói pályázat díjalap: 400 000 forint

A díjalapok alkategóriánkénti felosztásáról a szakmai zsűri dönt, az alkategóriában beadott pályázatok száma, aránya és minőségi megoszlása alapján.

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

Zsűri:

Az írások díjazására szakmai zsűri alakul, melynek tagjai a Műegyetem oktatói és az Élet és Tudomány szakemberei. A zsűri tesz javaslatot a Pro Progressio alapítvány kuratóriumának a díjazottak személyére és a díjak megosztására vonatkozóan.

A pályázat beadása:

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az alábbi két cím mindegyikén eltud@eletestudomany.hu és ppai@proprogressio.hu.

Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat.

Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető által aláírt Pályázati lapot.

A pályázatok beküldésének határideje 2023. április 11. kedd.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről.

Czigány Tibor rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gózon Ákos főszerkesztő, Élet és Tudomány

Pakucs János elnök, Pro Progressio Alapítvány

További információkat a BME oldalán olvashatnak.