Mesterséges intelligencia és Felsőoktatás – Közösségi tudomány a Műegyetemen
március 26, 2024
Gazdasági fordulatok évszázada tanulmányi verseny
március 28, 2024

Ismeretterjesztő cikkpályázat – BME oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak

2024. március 26, kedd

A felhívásra 2024.május 15-ig jelentkezhetnek 8 kategóriában a BME oktatói, kutatói és hallgatói.

A BME által művelt tudományterületek legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek, valamint tudománytörténeti vonatkozásainak széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a BME oktatói, kutatói és hallgatói részére két kategóriában – BME oktató-kutató és BME hallgató.

 A pályázaton indulhat: 

 • minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll vagy az Egyetem nyugalmazott oktató-kutatója;
 • minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan képzésében, valamint doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályaművek tartalmi követelményei:
A pályázatra olyan pályaműveket várunk, amelyek ismeretterjesztő megközelítéssel készülnek, így ennek megfelelően közérthető, nem pusztán tudományos tartalommal készült kéziratok. Tartalmi szempontból oktatói és hallgatói kategóriában 4-4 alkategóriában hirdetünk meg díjakat:

Oktatói – kutatói kategória:

 • Önálló kutatás: olyan kéziratokat várunk, melyeknek célja a BME által művelt tudományterületek legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetése és népszerűsítése és nem tartoznak az alábbi alkategóriák egyikébe sem (fenntarthatóság, ÚNKP, tudománytörténet)
 • Fenntarthatóság: körforgásos gazdaság, környezettudatos megoldások témában várunk ismeretterjesztő cikket, melyben kutatói és fejlesztői eredményeiket mutatják be a fenntarthatóság területéhez kapcsolódóan
 • ÚNKP: olyan, az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében folyó kutatási projektekhez kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. Oktatói/kutatói pályázói minőségben, saját kutatással lehet kéziratot benyújtani. Témavezető minőségben nem nyújtható be pályázat.
 • Tudománytörténet: olyan tudomány- és egyetemtörténeti írásokat várunk, melyek ismeretterjesztő megközelítéssel mutatnak be a 2023-24-es évekhez kapcsolódó évfordulós kutatást, kutatót, tudományos eseményt vagy eredményt.

Hallgatói kategória:

 • Önálló kutatás: olyan kéziratokat várunk, melyeknek célja a BME által művelt tudományterületek legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetése és népszerűsítése és nem tartoznak az alábbi alkategóriák egyikébe sem (fenntarthatóság, ÚNKP, TDK)
 • Fenntarthatóság: körforgásos gazdaság, környezettudatos megoldások témában várunk ismeretterjesztő cikket, melyben kutatói és fejlesztői eredményeiket mutatják be a fenntarthatóság területéhez kapcsolódóan
 • ÚNKP: olyan, az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében folyó kutatási projektekhez kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.
 • TDK: olyan, a TDK keretében folyó kutatási projektekhez kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.

A pályaművek formai követelményei:
A cikkek terjedelme 10 000 – 11 000 karakter (szóközök nélkül számítva) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képaláírásokkal ellátva. Mivel ismeretterjesztő cikkeket várunk a beadáskor, kérjük, ne a tudományos szakcikkek formai előírásait kövessék, pl. ne tartalmazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb.

A díjazás:
A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti. A díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban (ösztöndíjban) részesülnek, melyekre a kiírók díjalapokat hoznak létre.

 • Oktatói-Kutatói pályázati díjalap: 500 000 forint
 • Hallgatói pályázat díjalap: 400 000 forint

A díjalapok alkategóriánkénti felosztásáról a szakmai zsűri dönt, az alkategóriában beadott pályázatok száma, aránya és minőségi megoszlása alapján.
Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

Konzultációs alkalom:
Az Élet és Tudomány szerkesztősége 2024. április 10-én, szerdán 10:00 órakor online konzultációs alkalmat biztosít a sikeres pályázatírás érdekében.A konzultáción szó lesz az ismeretterjesztő cikkek megírásával kapcsolatos speciális tudnivalókról, a tudományos és az ismeretterjesztő cikkek közötti különbségekről, arról, hogy mire érdemes figyelni a pályaművek megírásakor.
A konzultáción való részvétel nem feltétele a pályázat beadásának. Az igények felmérése érdekében, kérjük, regisztráljanak itt.

Zsűri:
Az írások díjazására szakmai zsűri alakul, melynek tagjai a Műegyetem oktatói és az Élet és Tudomány szakemberei.
A zsűri tesz javaslatot a Pro Progressio alapítvány kuratóriumának a díjazottak személyére és a díjak megosztására vonatkozóan.

A pályázat beadása:
A pályázat benyújtása Forms pályázati űrlapon lehetséges, a cikket és a hozzá tartozó illusztrációkat a varteresz.flora@bme.hu e-mail címre kell elküldeni.
Kérdéseit felteheti Várterész Flórának a varteresz.flora@bme.hu e-mail címen vagy a 463-1214 telefonszámon.

A pályázatok beküldésének határideje: 2024. május 15. szerda.
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről.
A díjak ünnepélyes átadására a 2024 őszén, a Kutatók Éjszakáján kerül sor.

További információ: https://www.bme.hu/hirek/20240306/ET_ProProg_cikkpalyazat