Kollégánk kitüntetése
április 9, 2018
Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj felhívásai
április 28, 2018

Kar Kiváló Hallgatója Díj pályázati felhívás 2018

Kedves Hallgatók!

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a BME GTK Kar Kiváló Hallgatója Díj pályázatot hirdet azon hallgatók számára, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató kiemelkedő tanulmányi, karhoz köthető szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenységet is végeznek.

A pályázók köre

Képzési szintek szerint:

  • nappali tagozatos alapképzésben (BA/BSc) részt vevő hallgatók
  • nappali tagozatos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgatók

Képzési területek szerint:

  • műszaki képzési terület
  • gazdaságtudományi képzési terület
  • társadalom-, bölcsészettudomány képzési terület

A pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki teljesíti az alábbi két pontban foglaltakat:

  • a Neptun rendszerben felvett szakdolgozat, vagy diplomamunka tantárgy,
  • a pályázó kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett legalább egy kategóriában (szakmai, tudományos és nyelvi teljesítmény, közösségi tevékenység, sport) értékelhető teljesítménnyel rendelkezik.

Az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot a GTK HK irodájában ügyeleti időben, vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján kell leadni lezárt, névvel ellátott borítékban az ütemezésben megadott határidőig.

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap

Beadási határidő:

Papír alapú adatlap, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje: 2018. április 15. 20:00

Személyes bemutatás és hiánypótlás: 2018. április 16-19.