Elérhetők a 2019. évi pedagógus napi fotók
július 26, 2019
TDK mindenkinek – hozd ki magadból a legtöbbet az egyetemi éveid alatt is!
szeptember 22, 2019

A Műegyetem és az MNB közös pályázata a BME hallgatóinak

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Magyar Nemzeti Bank célja, hogy ösztönözze a BME hallgatóit a pénz jövőjével kapcsolatos világszerte zajló kutatások megismerésére, továbbgondolására, saját kutatásuk megkezdésére, szakmai véleményük megfogalmazására, egyúttal hogy a Kiírók elismerjék ezen erőfeszítéseket.

Kutatási témák

A pályázat által támogatott kutatási témák és az azokban érinthető – a teljesség igénye nélkül vázolt – kérdéskörök az alábbiak:

1; A pénz jövője — A jövő pénze

Milyen lesz a XXI. század pénze? Milyen új eszközök jelennek meg a bankkártyákon, mobiltelefonokon és online utalási rendszereken túl? Átveszi-e a hagyományos elszámolás szerepét a blokklánc logika – milyen szerepük lehet a kriptovalutáknak, egyáltalán hogyan hatnak az infokommunikációs technológiák és az információrendszerek a pénzügyi tranzakciókra? Milyen gazdasági, üzleti és társadalmi hatásai lehetnek a technológiai vállalkozások megjelenésének a hagyományos pénzügyi szektorban? Milyen biztonsági kihívásokat jelentenek az új „fintech” alkalmazások?

2; Zöld növekedés — Fejlődés kisebb ökológiai lábnyom mellett

Milyen tényezők hajtják és gátolják a gazdasági növekedést, és milyen megfontolások határozzák meg a gazdasági szereplők viselkedését, motivációit? Mit jelent az immanens növekedési kényszer, és ebben milyen szerepük van a pénzügyi rendszereknek? Milyen következményei vannak az ún.”mainstream”kapitalizmusban az ökológiai lábnyom növelésének? Elképzelhető-e a fejlődés az ökológiai lábnyom növekedése nélkül, esetleg annak csökkentésével? Az innovatív üzleti modellek, az állami beavatkozás hogyan csökkentheti a környezetszennyezést, az egyenlőtlenségeket, vagy az erőforrások kimerülését?

3; Mesterséges intelligencia a pénzügyi világban

Mit értünk mesterséges intelligencia (MI) alatt, mi az MI koncepció lényege? Hol húzódik a fantasztikus irodalom és a valóságos műszaki fejlődés határa? Milyen jellegzetes MI eszközök jelennek meg a pénzügy és a gazdaság különböző területein? Hogyan függ össze az adatalapúság a szenzorok forradalmával, illetve a digitális ökoszisztéma kialakulásával? Hogyan változtatja meg az adattudomány, a tömeges adatfeldolgozás (big data), a gépi tanulás a pénzügyi döntésekhez kapcsolódó feladatokat? Hogyan alakíthatják át a „hagyományos” üzleti intelligencia megoldásokat az ezekre épülő MI rendszerek? Milyen etikai és szabályozási dilemmák lépnek fel az MI alkalmazások kapcsán?

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be valamennyi, a 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félévében a BME bármely karának teljes idejű vagy részidős alap-, mester-, osztatlan képzésben részt vevő, e félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója (a továbbiakban: Pályázó). Pályázatot nyújthat be az a hallgató is, aki a 2019/2020. tanév I. (őszi) félévében aktív státuszban kezdi meg tanulmányait a BME bármely, korábban megjelölt szakán. Az a hallgató, akinek a 2018/2019. tanév II. félévében megszűnik a hallgatói jogviszonya, csak azzal a további feltétellel válhat jogosulttá az ösztöndíj kifizetésére, ha a BME-vel a fent említett szakok valamelyikén a 2019/2020. tanév I. félévére is aktív jogviszonyt létesít.

A pályázat feltételei

Egy Pályázó témakörönként egy tanulmányt (a továbbiakban: Pályamű) nyújthat be. A pályázati felhívás nem zárja ki a közös művek benyújtását. A pályázati felhívásra nem nyújtható be olyan Pályamű, amely más pályázati felhívásra az e pályázati felhívásban megjelölt pályázati határidő lejártát megelőzően már benyújtásra került.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A Pályázatra az előírásoknak megfelelő Pályaművet benyújtók a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 23. § szerinti ösztöndíjra jogosultak az alábbiak alapján:

a) a Pályázat tartalmi, formai és minőségi előírásainak megfelelő Pályaművet benyújtók pályaművenként egyszeri 50.000 ft összegű kiválósági ösztöndíjban részesülnek.
b) az a) pontban megjelölt díjazással eltérően, a Bíráló Bizottság döntése alapján az egyes kutatási témákban benyújtott pályaművek az alábbi díjazásban részesülhetnek:
1. helyezett: 1.000.000 ft
2. helyezett: 900.000 ft
3. helyezett: 800.000 ft
4. helyezett: 700.000 ft
5. helyezett: 600.000 ft

c) Közös mű esetén a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell arról, hogy a szerzők milyen szerzőségi arányban vesznek részt a Pályázatban. Amennyiben nem tesznek nyilatkozatot, szerzőségük egyenlő arányban kerül megállapításra, és az a), illetve a b) pontok szerinti díjazás egyenlő arányban megosztásra kerül a Pályázatban megjelölt társszerzők között.

d) A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályaművek minőségére tekintettel bármely helyezést ne ítéljen oda.

Kutatási témánként a helyezettek lehetőséget kapnak a publikálásra a Hitelintézeti Szemle című „B” kategóriás akadémiai besorolású tudományos folyóiratban.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 30. 23:59.

A Neptun rendszerben már elérhető a feltöltési űrlap minden BME-s hallgató számára!

További részletek a felhívásban találhatók.