MNB Kiválósági Ösztöndíjak átadása
március 10, 2022
Befejeződött az MNB és a BME által közösen kiírt kutatási pályázat
március 16, 2022

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése.

A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.

Jelen pályázat célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj-támogatás formájában.

A pályázat benyújtására jogosultak köre a „B” komponens esetén:

A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hallgatók.

A Pályázók az alábbi tudományágak közül választhatnak:
– agrártudományok,
− bölcsészettudományok,
− hittudomány,
műszaki tudományok,
− művészetek,
− orvostudományok,
− társadalomtudományok,
természettudományok.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje:  2022. március 21.

További információk: Nemzeti Tehetség Program