Angolra hangolva – nyelvi képzés és angol nyelvű szaktárgyak a GTK-n
január 8, 2017
Kormányzástan – a tárgy, mely nemcsak a politikusokhoz szól
január 13, 2017

Országosan a BME GTK vezeti a listát – elit műszaki alapszak lett a műszaki menedzser

Több, mint húsz műszaki alapszak közül a felsőoktatási kormányzat 2016-ban csak két szakot emelt ki azzal, hogy az állami támogatású helyekhez alsó ponthatárt húzott: a műszaki menedzsert (320 pont) és az építészmérnökit (330 pont) – amint arról a felvi.hu beszámolt. Minderre a BME önmaga is rátett egy lapáttal, és olyan minőségi műszaki menedzser programmal jelentkezett 2016-tól, ami számos vonatkozásban egyedülálló műszaki képzést takar. A szak sikerességét a hallgatók s leendő hallgatók visszajelzései is igazoljákk: a HVG Diploma 2017 különszámában közzé tett adatok szerint a Műszaki képzésterületi rangsoron belül a Műszaki menedzser alapszak toplistáját a BME GTK vezeti.

Mikor több, mint egy évvel ezelőtt a műszaki menedzser képzésben érdekelt felsőoktatási intézmények vezetői Palkovics László felsőoktatási államtitkárral találkoztak, hét pontban rögzítették a szak fejlesztési irányait. Ezek egy része – figyelembe véve a vállalati oldalról érkező számos észrevételt is – a szak alapkövetelményeit, alaptantervét tartalmazó dokumentumokba is bekerült. Ehhez tartozik az államilag támogatott forma megtartása, és a mostani minimumpontszám határ is, amelynek hatására e szakokra összességében jobb képességű hallgatóság juthat majd be, majd diplomát szerezve tovább növeli a szak már ma is meglévő munkaerő piaci elismertségét.

A műszaki menedzser szak tehát országos szinten is sokat fejlődött, azonban ezzel párhuzamosan a BME közel egy éve külön saját fejlesztési programot is épített erre, ami tekintve, hogy a BME e szak messze elsőszámú képviselője, egyben persze országos hatású lépés is. A munkát közel 500 fős hallgatói felmérésekre, és közel 50 oktatót bevonó tantárgymegfigyelésekre, tantervi elemzésekre építették.

2015.09.17 BME katalogus fotozas 166Tantervi módosítások

Növekedett a klasszikusan műszaki menedzsment terület részaránya, egyrészt a Projektmenedzsment új tantárgy belépésével, másrészt a kulcsfontosságú projektfeladatokkreditszámának emelésével.

Megújultak a Kommunikációs blokkok. Az I-es blokkban az angol nyelvű English for Economic and Social Sciences, a Tanulásmódszertan és az Érveléstechnika-logika közül lehet választani, míg a II-esben a Prezentáció, a Kutatásmódszertan és a Szövegírás alapjai tantárgyak jelennek meg. Változott ezek tantervi helye is, mindkét blokk megelőzi a Projektfeladat I és II-t, és egyben jobban fel is készít ezekre.

Színesedett a szabadon választható tárgyak köre is, a BME GTK-n bevezetett Széleslátókör tantárgycsomag több lehetőséget kínál a társadalomtudományi tárgyak közül való szemezgetésreis, mint pl. a Politikatörténet, a Technológia és társadalom vagy a Közgazdaságtan elmélet történet. Ezekkel egyúttal a heti óraszámon is sikerült faragni.

Igen lényegesek a tantervi szerkezeti változtatások is. Minden félévbe pontosan négy vizsgás tantárgy került, egyenletesebb lett a krediteloszlás és a szabadon választható tantárgyak elhelyezkedése is. Összességében kiegyenlítettebb lett a terhelés, színesebb a féléves tantárgyi kínálat, jobban elosztottak a számonkérések, mindez bizonyára megkönnyíti a hallgatók egyenletes előrehaladását.

2015.09.17 BME katalogus fotozas 107Angol nyelvi képzési rendszer

Az egyik legjelentősebb újdonságról van szó, ahol az angol nyelvi kurzusokat tudatosan variáljuk az angol nyelven is elérhető kötelező tantárgyak beiktatásával. Az induló szint az angol középfokú nyelvvizsga, ezt lehet az első félévekben a BME ingyenes nyelvoktatási kurzusain továbbfejleszteni. A 2. félévben választható az English for Economic and Social Sciencesangol szaknyelvi tantárgy, ami már az angol nyelvű tanulmányokat alapozza meg.

A felsőfokú nyelvvizsga teljesítése nagyjából a 3. félévig tűzhető ki célul. A 4-5. félévben pedig az English for Business and Communication I és IIszaknyelvi kurzusok következnek. Mindezek azután, hogy időközben már nagyjából félévenként egy-egy kötelező tárgyat is teljesíthetnek a hallgatók, hiszen a szak kötelező tantárgyai közül angol nyelven is teljesíthető a Közgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Marketing, Vállalati pénzügyek, Számvitel, Minőségmenedzsment, Környezetgazdaságtan, Termelésmenedzsment, Üzleti jog, Gazdaságpolitika, valamint Filozófia, Pszichológia és Szociológia tantárgyak bármelyike.

A cél az, hogy a szakmai tanulmányok már az alapdiploma megszerzésekor magas fokú angol nyelvismerettel párosuljanak.

Ösztöndíj Program

A műszaki menedzser alapszakot is érinti a BME GTK 400+ Ösztöndíj Program, ami mind az önköltséges, mind az e szakon többségben levő állami támogatású hallgatókra is vonatkozik. Utóbbiak esetén a belépés kétlépcsős: az első félévtől – egyebek mellett – 460 felvételi ponttal, vagy e ponthatár alattiaknak a 3. félévet követően az addigi tanulmányi előmenetel alapján. Nem jelentéktelen támogatásról van szó, félévenként 180 ezer forintról, mindezt az összes állami ösztöndíj felett, azokat tovább növelve! A részletekért ezt az oldalt érdemes felkeresni.

2015.09.17 BME katalogus fotozas 181Folyamatos oktatási minőségfejlesztések

A BME GTK jelenleg egy igen összetett és nagyszabású oktatási minőségfejlesztő programot futtat a műszaki menedzser szakon is. Ennek lényege, hogy a már hagyományos oktatók hallgatói véleményezésére épülő rendszert az oktatásmódszertani és pedagógiai oldalra fókuszáló szakértői kontroll is kiegészíti. A műszaki menedzser alapszaknál ez azt jelenti, hogy 2015 őszétől 2016 őszéig külön óralátogatásokkal, szakmai elemzésekkel és oktatástechnikai áttekintéssel igyekszünk fejleszteni a következő tantárgyainkon: Matematika, Közgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Gazdaságstatisztika, Marketing alapjai, Makrogazdasági pénzügyek, Számvitel alapjai, Környezetgazdaságtan, Pszichológia, Projektmenedzsment és Szociológia.

Összességében olyan, tantervében igen korszerű, oktatásában kiemelt színvonalú és minőségi kontrollú, valamint a külföldi angol nyelvű tanulmányokat mintázó angol nyelvű lehetőséget kínáló programmal várjuk a 2017-es évfolyamot, amely nemcsak a műszaki menedzser szakot tekintve kiemelkedő, hanem alappal tekinthető az egyik legszínvonalasabb műszaki területű alapszakos programnak is. Mindezt páratlan ösztöndíj programmal kiegészítve, hogy a legjobb képességű hallgatóknak mindent megadjunk ahhoz, hogy anyagilag is nyugodtabb körülmények között foglalkozhassanak tanulmányaikkal.