Erasmusszal, párként – Észtországban
január 8, 2017
Országosan a BME GTK vezeti a listát – elit műszaki alapszak lett a műszaki menedzser
január 8, 2017

Angolra hangolva – nyelvi képzés és angol nyelvű szaktárgyak a GTK-n

A BME GTK hallgatói jelenleg általános- és szaknyelvi kurzusok keretében öt szinten kilenc nyelvet tanulhatnak. Szabadon választhatnak a munkaerőpiac szempontjából legkapósabb nyelvek közül: az angol mellett francia, holland, japán, német, olasz, orosz, spanyol sajátítható el hallgatóközpontú, kiscsoportos oktatás keretei között. Az általános nyelvi tárgyak alap-, közép- és felsőfokon tanulhatók. Az egyetem ugyancsak alap-, közép- és felsőfokon szervez nyelvvizsga-előkészítő kurzusokat. Az Idegen Nyelvi Központ által nyújtott lehetőségekről a 2016-os vezetőváltás után Dr. Sárvári Judit leköszönő és Dr. Fischer Márta új igazgató árul el részleteket.

Bár a BME GTK hallgatónak természetesen erre bármely akkreditált vizsgahelyen lehetősége van, a nyelvvizsga megszerzésének lehetősége a BME-n belül is biztosított – sőt, van, ahol ez már kifejezetten családi hagyománynak számít. A BME Nyelvvizsgaközpont hét nyelvből három szinten évi hat vizsgaidőszakot szervez – Kiszely Zoltán a Központ vezetője pedig hasznos tanácsokkal is szolgál a leendő vizsgázóknak.

Mindez már 2016-tól országosan egyedülálló, új lehetőségekkel bővült. A BME GTK 400+ Ösztöndíj Programjának keretei között számos alaptárgy angol nyelven való hallgatása és teljesítése vált elérhetővé – természetesen úgy, hogy az az alapképzésben résztvevő hallgatónak semmilyen többletköltséget nem fog jelenteni. Az angol nyelvű képzésben való részvétel a 400+ Ösztöndíj Programban résztvevők számára kötelező, de mint lehetőség, mindenki számára nyitva áll: a legtöbb szak alaptárgyai így is teljesíthetők.

Az angol nyelv ingyenes tanulásához a Kar minden segítséget megad: az üzleti nyelv elsajátítását a 2. félévben az English for Economic and Social Sciences angol szaknyelvi tárgy, a kommunikációs készségek megszerzését a 4-5. félév az English for Business and Communication I-II. szaknyelvi kurzusai segítik. A legfontosabb alaptárgyak (filozófia, gazdaságpolitika, gazdaságtörténetkommunikációelméletekkörnyezet-gazdaságtan, közgazdaságtan, társadalomtudományi kutatásmódszertan, marketingminőségmenedzsmentpszichológiaszámvitel, szociológia, termelésmenedzsment, vállalatgazdaságtanvállalati pénzügyeküzleti jog) közül négyet-ötöt kell az Ösztöndíj Programban résztvevőknek kötelezően angol nyelven felvenniük – annak sincs azonban akadálya, hogy akár ennél lényegesen többet is vállaljanak.

A tárgyakat a Kar nemzetközi tapasztalattal rendelkező oktatói tanítják. A tananyag nem a „hazai” munkák angolra fordított változatából lesz elsajátítható, hanem a vezető nyugat-európai és amerikai egyetemeken is használt, legjobban bevált tankönyveket, oktatási segédleteket alkalmazzák.

A nyelvismereten túl a BME GTK a munkáltatók részéről egyre inkább megkövetelt külföldi, nyelvi környezetben végzett gyakorlat megszerzésében is komoly segítséget tud hallgatói részére nyújtani. A karnak az összes nagy európai egyetemmel van mobilitási szerződése, hallgatóik egy képzés alatt 12 hónapot tanulhatnak kint külföldön Erasmus keretében.
Minden évben közel 100 hallgató utazik ki Erasmussal. Ausztria, Belgium, Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Portugália, Finnország, Svédország, Észtország, Törökország tartozik a kedvelt célpontok közé.

Mind az Egyetem, mind a Kar minden szakmai támogatást megad a kiutazóknak. Külön Erasmus iroda van, a kiutazás alatt az itthoni tanulmányaikkal is tudnak haladni a hallgatók. A hallgatók kint a képzésükhöz kapcsolódó szakmai tantárgyakat tanulhatnak, amiket itthon később „befogadtathatnak”, azokat tehát nem kell ismételten teljesíteniük.
Az Erasmus rendszer keretében szakmai gyakorlat teljesítésére is van lehetőség, így sokan, ha kiutaznak, szívesen maradnak fél év szakmai gyakorlatra is. Az Erasmus keretében nem csak nyelvismeret, de – abban a multukilturális közegben, ahol a képzés zajlik – egyfajta nemzetközi látásmód is megszerezhető. Ez a későbbi, nagy multinacionális cégekbe való beilleszkedést is segítheti.

A BME GTK-n szerzett diplomák – ezt a felmérések eddig is igazolták – az ország legjobbjai között vannak: a gazdasági- és társadalomtudományi képzéseket nyújtó karok között a mi hallgatóink számolhatnak a legmagasabb kezdő fizetéssel. Azzal, hogy hallgatóink az egyetemen magas szintű nyelvismeretre, biztos szaknyelvi tudásra és kommunikációs készségre tesznek szert, tudásuk nem csak a hazai viszonylatban bizonyul majd versenyképesnek – friss diplomásaink a német, francia, angol vagy épp amerikai egyetemeken végzettekkel azonos eséllyel léphetnek majd ki arra a munkaerőpiacra, amit ma a nemzetközi üzleti világ jelent.