Országosan a BME GTK vezeti a listát – elit műszaki alapszak lett a műszaki menedzser
január 8, 2017
„Ne nyelvvizsgára készüljenek – nyelvet tanuljanak!”
január 17, 2017

Kormányzástan – a tárgy, mely nemcsak a politikusokhoz szól

z MBA-n nem elsősorban politikusokat képeznek. Mit tanulhat valaki a Kormányzástanból, ha nem akar politikus lenni?

A kormányzástan nemcsak a politikusokhoz szól. A kormányzástan egy interdiszciplináris alkalmazott társadalomtudomány, amely az államtanból nőtt ki az elmúlt 20-30 évben. Amerikában governancecímen kezdték oktatni jobb magánegyetemeken, de azután Franciaországban és Németországban is felbukkant. A kormányzástannak természetesen van politológiai része is, de része a közigazgatás-tudomány, a szervezés- és vezetéstudomány, a döntéselmélet, sőt közgazdasági és jogi vonatkozásai is vannak, pl. a kormányzás költségei vagy a jogállamiság és a hatékonyság összeegyeztetése a kormányzásban.

20160325-013Aktuálisabb ez a téma most, mint máskor? Miért éppen most indult ilyen tárgy az MBA-n?

A jó kormányzás kritériumáról széleskörű viták folynak a nemzetközi irodalomban és nálunk, Magyarországon is. Politikai iskolákban, mint pl. a Századvég vagy a Demos eddig is voltak ilyen kurzusok. Úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy a BME-n is, az MBA mesterszakon megindítsunk egy ilyen kurzust is. Az érdeklődés azt mutatja, hogy érdemes volt erre vállalkozni.

Leíró vagy előíró tudomány a kormányzástan?

A kormányzásban semmit sem lehet előírni, ugyanakkor a kormányzástan nem egyszerűen leíró jellegű. A kormányzás ugyanis nemcsak tudomány, hanem művészet is, nemcsak elmélet, hanem gyakorlat is, racionális, de emocionális elemekkel is bír. Nem árt, ha ezzel megismerkednek elsősorban azok az MBA hallgatók, akik a közigazgatásban, a közszolgálatban tevékenykednek. De talán adhat intellektuális élményt azoknak is, akik a vállalkozási szektorban dolgoznak.

Csak a 6. előadás szól dedikáltan a magyar kormányzásról. Ez azt jelenti, hogy az addigiak univerzálisan érvényesek/alkalmazhatók a világ bármely országában?

A hat előadás az MBA általános rendjéhez igazodik. Az első négy előadás a kormányzás általános kérdéseiről szól – köre, szintjei, tartalma, stratégiai és operatív kormányzás, formális és informális kormányzás, média-marketing kormányzás stb. Az utolsó két előadás szól csak a magyar kormányzás elmúlt száz évéről, a jelenlegi magyar kormányzati sajátosságokról. Jövőre majd meglátjuk, milyen irányban kívánjuk fejleszteni a tematikát.

A kuriózum-tárgy 2016 tavaszi félévben indult a Master of Business Administration (MBA) mesterszakon. Kormányzástant Sárközy Tamás professzornál lehet hallgatni– egy tárgyat, amit ebben a formában egyetlen más hazai egyetemen sem létezik. Sárközy professzor úr az Üzleti Jog Tanszék egyetemi tanára, ppt nélkül tartott remek hangulatú előadásai legendásak, életpályájáról legendákat lehetne mesélni – mi azonban most ennek az új tárgynak a kapcsán kérdeztük.