Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram – 2022
szeptember 15, 2021
MNB Kiválósági ösztöndíj a 2021/2022-es tanévre
szeptember 21, 2021

Paks II. Zrt. – Tanulmányi Ösztöndíjprogram

A Paks II. Zrt. legfontosabb feladata a hazai nukleáris erőművi kapacitás hosszú távú fenntartása, amely az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével, a szükséges engedélyek megszerzésével, a beruházás kivitelezésével, majd az új blokkok üzemeltetésével valósul meg. E nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű feladat magas színvonalú ellátásához jól képzett szakemberekre és megfelelő szakmai utánpótlás biztosítására van szükség. A Paks II. Zrt. többlépcsős ösztöndíjprogramja lehetővé teszi a célzott szakmai orientációt és – a Társaság aktuális foglalkoztatási lehetőségeinek figyelembevételével – hozzájárulhat egy stabil munkahelyen történő elhelyezkedéshez.

Az „Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogram a pályázati eljárás során kiválasztott, meghatározott szakok alap- vagy mesterképzésében részt vevő egyetemi hallgatók számára ösztöndíjtámogatást nyújt.  A nyertes pályázók félévenként bruttó 300 000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíjasok – a nyitott pozíciók függvényében – szakmai gyakorlatot teljesíthetnek, csatlakozhatnak az egyedi technológiai, beruházási és projektmenedzsment ismeretek megszerzését célzó Mérnök leszek a Paks II.-nél programhoz, továbbá az ösztöndíjas időszakot követően, az aktuális munkaerő-felvételi lehetőségek szerint állásajánlatot kaphatnak.

A Paks II. Zrt. azoknak az alapképzés 5. félévét a 2020/2021. tanév II., vagy a 2021/2022. tanév I. félévében megkezdett – aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező – nappali tagozatos hallgatóknak a jelentkezését várja, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző két félévben legalább 4,0 volt. 

A programra jelentkezhetnek továbbá azok a nappali tagozatos hallgatók, akik a mesterképzés 1. évfolyamát a 2020/2021. tanév II., vagy a 2021/2022. tanév I. félévében kezdték, súlyozott tanulmányi átlaguk a megelőző két félévben legalább 4,0 volt, BSc diplomájukat az MSc tanulmányok megkezdése előtt nem több mint egy tanévvel szerezték és diplomájuk minősítése legalább „jó”.

A nyertes pályázóknak vállalniuk szükséges, hogy súlyozott tanulmányi átlaguk a támogatási időszak alatt is eléri a bekerülési szintet (4,0), továbbá minden tanulmányi félév végén írásban tájékoztatják a Paks II. Zrt.-t a félév sikeres teljesítéséről. A BSc képzésben tanulóknak ezen túlmenően – tanulmányaik befejezése előtt – nyilatkozniuk szükséges továbbtanulási szándékukról.

Az ösztöndíjprogram részletes pályázati kiírása és feltételei a https://paks2.hu/web/guest/tanulmanyi-osztondijprogram weboldalon érhetők el.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30. (csütörtök)

További információ az osztondij@paks2.hu e-mail címen kérhető.