Paks II. Zrt. – Tanulmányi Ösztöndíjprogram
szeptember 20, 2021
ATHENS részképzés – pályázat hallgatóknak
szeptember 22, 2021

MNB Kiválósági ösztöndíj a 2021/2022-es tanévre

Az MNB Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, aminek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezéssel ösztöndíj programot támogat. A program keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött támogatási szerződés alapján lehet pályázatokat benyújtani a 2021/22-es tanévre vonatkozó kiválósági ösztöndíj elnyerésére.

A támogatni kívánt hallgatók száma: 46 fő alapképzésben és 8 fő mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgató. Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók pályázatai elkülönítve kerülnek értékelésre.

Az ösztöndíj mértéke: 50 000Ft/hó/hallgató tíz hónapnak megfelelő időtartamra.

Ösztöndíjban részesülhetnek az alábbi szakok hallgatói:

  • Alapképzés: Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel
  • Mesterképzés: Biztosítási és pénzügyi matematika, Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, Közgazdasági elemző, Közgazdálkodás és közpolitika, Master of Business Administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Pénzügy, Regionális és környezeti gazdaságtan, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szervezés

A pályázatot a pályázati kiírás mellékletében foglalt pályázati adatlap kitöltésével a Dékáni Hivatalban (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület A szárny 4. emelet 408., Kochné Oláh Adrienn) kell benyújtani 2 eredeti példányban, Dr. Koltai Tamás dékánnak címezve egy borítékba helyezve. A pályázathoz mellékelni kell a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumokat vagy azok másolatait.

A pályázatok leadási határideje: 2021. október 8. (péntek) 12:00

További felvilágosítást Kochné Oláh Adrienn tanulmányi ügyintéző tud adni az olah.adrienn@gtk.bme.hu e-mail címen.

Pályázati kiírás, vonatkozó Dékáni Utasítás:

https://www.gtk.bme.hu/palyazatok-osztondijak/