MNB-BME Innovációs Tér Pályázat – eredmények
július 29, 2021
Kompetenciafejlesztés a mérnökképzésben – műhelykonferencia
augusztus 13, 2021

Sikeresen szerepeltek a GTK kutatói a 2021. évben kiírt OTKA kutatási pályázaton

A 2021-ben kiírt OTKA pályázatokra idén rekord mennyiségben, 10 pályázatot nyújtottak be a GTK oktató-kutató munkatársai. A különböző kategóriákban sikeresen elnyert 5 pályázat mind számában, mind pedig arányában kiemelkedő a Kar történetében.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) olyan független nemzeti intézmény volt, amely több mint negyedszázada magyarországi munkahelyeken végzett, nemzetközileg is kiemelkedő felfedező kutatásokat (úgynevezett: alapkutatásokat) támogatott pályázati rendszerben, hazai és külföldi bírálók bevonásával.

2015. január 1-jével összeolvadt az Országos Tudományos Alapprogramok Iroda (OTKA Iroda) és a Nemzeti Innovációs Hivatal, és létrejött a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal, amely az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen a teljes kutatói életpályát támogató rendszert alakított ki.

Az OTKA kutatási pályázatokkal kapcsolatos elnyerhető források a természeti és társadalmi jelenségek megismerését célzó, új módszerek, eljárások kidolgozását megalapozó projekteket, valamint a fiatal kutatók tudományos pályájának elindítását, illetve a nemzetközi kutatási programok kezdeményezését kívánták ösztönözni.

Az OTKA kutatási témapályázat (K_21) című felhívásra kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat lehetett benyújtani. 2021-ben az indulók 613 projektjavaslatot nyújtottak be, amiből 157 új kutatás indulhat, összesen mintegy 6,3 milliárd forint támogatásból. Ebben a kategóriában Egyetemünk 16 munkatársa sikeresen pályázott, közülük 3 GTK-s kollégánk nyert támogatást a projektjére.

  • Szalmáné Dr. Csete Mária – habil. egyetemi docens (Környezetgazdaságtan Tanszék): Közúti közlekedési technológiák és beavatkozások fenntarthatósági szempontú életciklus-értékelése
  • Dr. Bethlendi András – egyetemi docens (Pénzügyek Tanszék): Árnyékbanki kihívások Közép-Kelet-Európában
  • Dr. Zilahy Gyula – egyetemi tanár (Környezetgazdaságtan Tanszék): Az innovatív üzleti modellek fenntarthatósági kihívásai – a ’prosumption’ esete

A 12 évnél nem régebbi (2009. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_21) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. Ebben az évben a pályázók 426 projektjavaslatot nyújtottak be, amiből 109 új kutatás indulhat, összesen 3,82 milliárd forintos támogatással. Itt Egyetemünk 13 munkatársa pályázott sikeresen, közülük 1 GTK-s kollégánk nyert támogatást a projektjére.

  • Dr. Buzási Attila – egyetemi docens (Környezetgazdaságtan Tanszék): Klímaadaptáció és városi fenntarthatóság időbeli és térbeli összefüggéseinek elemzése

Az OTKA posztdoktori kiválósági program (PD_21) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályát most kezdő 71 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen 1,86 milliárd forint keretösszegből. Egyetemünk 6 munkatársa sikeresen pályázott, közülük 1 GTK-s kollégánk nyert támogatást a projektjére.

  • Luca Sandrini – posztdoktor kutató (GTK Kvantitatív Társadalom- és Menedzsmenttudományi Kutatóközpont): iCrowd: innováció, digitális munkaerő és szellemitulajdon-jogok

További részletek:

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/sajtokozlemenyek/otka-eredmenyhirdetes-12

Szívből gratulálunk a megnyert pályázatokhoz, és további sikeres munkát kívánunk!