Mémmé válni?! – az ÜTI Sátor második napjának programjából
április 27, 2017
Jelentkezz a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola PhD programjára!
május 19, 2017

Színvonalas oktató- és kutatómunka, stabil gazdasági háttér – Koltai Tamás dékán köszöntője

Megkezdte munkáját a BME GTK új kari vezetése

A BME GTK-n a korábbi, jól működő hivatali rendszerben, négy dékánhelyettes (oktatási, nemzetközi és tudományos, gazdasági és minőségügyért felelős) kinevezésével kezdtük meg a munkánkat. Dékáni pályázatomban kiemelt szerepet kapott a kar egyetemen belüli stabil helyzetének fenntartása, a GTK-n folyó oktató- és kutatómunka kereteinek biztosítása, valamint a műegyetemi stratégiával összhangban a minőségi képzés és magas színvonalú kutatás megteremtése.

A kari szakstruktúra, valamint az egyetemi és országos szinten is kiemelkedő oktatási folyamatok megőrzése mellett, amelynek a minőségi diplomával végzett hallgatóinkat köszönhetjük, fontosnak tartjuk, hogy a BME GTK hírnevét színvonalas tudományos publikációkkal és sikeresen elnyert és megvalósított tudományos projektekkel öregbítsük. Többek között ennek köszönhetően is szeretnénk elérni, hogy kollégáink minél sikeresebben és nagyobb arányban teljesítsék a PhD, habilitáció és MTA doktori fokozatok és címek megszerzéséhez szükséges feltételeket.

Feladatunk, hogy a kar oktatási és kutatási tevékenységének nemzetközi kapcsolatait több fronton erősítsük: a kutatásban neves szakemberekkel működjünk együtt, éljünk az oktatói mobilitás lehetőségével és integráljuk nemzetközi tapasztalatainkat a kari oktatásba, s nem utolsó sorban hallgatóinknak több idegen nyelvű óra hallgatását biztosítsuk.

Elsődleges célunk, hogy megőrizzük és tovább fejlesszük azt a színvonalas szakmai közösséget, amelynek jómagam is előbb hallgatóként, majd több mint három évtizeden keresztül oktatóként részese lehettem. Bízom abban, hogy az oktató-kutató kollégák és a hallgatók erőfeszítéseivel egyetemi tevékenységünket minél magasabb szinten tudjuk végezni egy stabil, tovább erősödő karon.