Színvonalas oktató- és kutatómunka, stabil gazdasági háttér – Koltai Tamás dékán köszöntője
május 19, 2017
Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj felhívásai
május 23, 2017

Jelentkezz a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola PhD programjára!

Ha érdekel korunk gazdaságtudományi problémáinak komplex, interdiszciplináris elemzése, válaszd a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolát!

Napjainkban gazdaságtudományi problémákra csak akkor találunk – legalábbis ideiglenesen – megnyugtató válaszokat, ha a vizsgálat tárgyát több oldalról, azaz komplexen elemezzük. A korábban egymástól akár elszigeteltnek tűnt tudományterületek valójában igen szoros kölcsönhatásban állnak egymással.

Ennek jegyében a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola célja olyan szakemberek képzése, kutatásaik irányítása, akik a különböző gazdasági tevékenységek gazdasági, műszaki és társadalomtudományi vetületeit képesek felismerni, leírni és modellezni, a felmerülő problémák megoldásához vezető megközelítéseket megfogalmazni és megfelelő eljárásokat kidolgozni. Így a választott témakörben új tudományos eredményeket hozhatnak létre, a meglévőket pedig továbbfejleszthetik.

Ennek érdekében a doktori iskolában – természetesen az alapvető gazdaságelméleti ismereteken és elemzési technikákon túl – a termelésmenedzsment, a marketingmenedzsment, a szervezéstudományok, a nemzetközi közgazdaságtan, a minőségmenedzsment, a számvitel és a pénzügy, valamint a regionális és környezet-gazdaságtan területei mind az oktatásban, mind a kutatásban nagy súllyal szerepelnek.

A doktori iskolánk képzésére közgazdászok, mérnökök, műszaki menedzserek és természettudományi karon végzettek jelentkezését várjuk.

A jelentkezés feltételeiről bővebben: pályázati felhívás