Jelentkezz a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola PhD programjára!
május 19, 2017
Pedagógusnapi ünnepség 2017
június 18, 2017

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj felhívásai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében ösztöndíjpályázatot hirdet a fiatal hazai kutatók és alkotóművészek támogatására.

program célja, hogy minden tudományos és művészeti területen támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást és pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló fiatal kutatók és alkotók munkáját.

A pályázók köre:

Az ÚNKP ösztöndíjpályázatai olyan, a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzéseibenmesterképzéseiben vagy doktori képzéseiben részt vevő hallgatókat, doktorjelölteket és 40 év alatti oktatókat-kutatókat támogatnak, akik kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet végeznek, illetve abban kiváló teljesítményt nyújtanak.

Az idei évtől az egyéni pályázókon kívül kutatócsoportok jelentkezését is várjuk, melyek a BME Kiválósági Kutatócsoport Program keretében végezhetik majd munkájukat.

Az ösztöndíj időtartama: 5 vagy 10 hónap

Elnyerhető ösztöndíj mértéke:

  • Alapképzésben részt vevő hallgató: 75.000 Ft/hó/fő
  • Mesterképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés: 100.000 Ft/hó/fő
  • Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató: 110.000 Ft/hó/fő
  • Doktori képzésben részt vevő másod- és harmadéves hallgató: 150.000 Ft/hó/fő
  • Doktorjelölt: 250.000 Ft/hó/fő
  • Posztdoktor I.*: 300.000 Ft/hó/fő
  • Posztdoktor II.**: 350.000 Ft/hó/fő

*Posztdoktor I.: 4 éven belül PhD-fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.
**Posztdoktor II.: 4 éven túl PhD-fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.

Benyújtási határidő, benyújtás módja

A pályázatokat a minisztériumi kiírás alapján 2017. június 6-ig kell benyújtani. Fontos, hogy a pályázók az EMMI pályázati felhívásán kívül figyelmesen tájékozódjanak a BME vonatkozó rektori és kancellári utasításairól is és pályázatukat a BME pályázati oldalára is töltsék fel!

További információ, a pályázati dokumentáció elérhetősége

Az ÚNKP pályázattal kapcsolatos információk az alábbi oldalon érhetőek el:

http://www.bme.hu/unkp_2017

BME pályázati weboldala, amelyre regisztrációt követően a pályázati anyagokat fel kell tölteni:

https://unkp.bme.hu/palyazat

További információt a kari ÚNKP koordinátortól lehet kérni: Verebics Ilka, verebicsi@gtdh.bme.hu