MNB-BME Bank to the Future Design Sprint 2022 eredmények
április 21, 2022
A Magyar Diplomáciai Akadémia Diplomataképző programja
április 28, 2022

Új szak a GTK-n – szakmai tanárképzés plusz állami félévek nélkül

A Kar szeptemberben indítja el nappali munkarendű, szakmai tanárképzését, amelynek különlegessége abban rejlik, hogy nem használ el további állami féléveket, valamint külön Felvi.hu-s jelentkezést sem igényel. A Műszaki Pedagógia Tanszékhez kapcsolódó, mindössze egy év alatt teljesíthető szakot az államilag finanszírozott formában tanuló, BME-s diákok a már meglévő mesterképzésükkel párhuzamosan folytathatják, mellyel a mesterszak négy féléve alatt két diplomát is szerezhetnek.

A szakmai pedagógusképzés egyéves időtartama alatt 60 kreditet kell teljesíteni. A tartalmában pedagógiai, pszichológiai és elméleti tantárgyak mellett erős a gyakorlatorientáltság. A hallgatóknak mikrotanításokat kell tartani, majd diplomamunkát írni, melyben mindenkit saját mentora segít majd. Könnyebbség lehet, hogy a dolgozat témaköre kapcsolódhat azon területhez, mellyel a hallgató párhuzamos mesterszakján foglalkozik. A záróvizsga menete ugyanúgy zajlik, mint más képzéseken, ám csak abban az esetben lehet rá jelentkezni, ha a hallgató már letette a mérnöki vagy közgazdász záróvizsgáját.

Az itt megszerzett tudást nem csak doktoranduszként, szakmai pedagógusként vagy egyetemi oktatóként lehet felhasználni; a képzés a csapatban való együttműködést, az interperszonális-, problémamegoldó- és kommunikációs képességeket erősíti, mely soft skillek fejlesztése jó néhány szak esetében nem prioritás. A képzésünkben részt vevőnek nem kell feltétlenül tanárként elhelyezkednie; a megszerzett kompetenciákat a mérnöki vagy a közgazdász területen végzett munkája során is tudja kamatoztatni. Additív érték továbbá, az emberekkel való bánásmód elsajátítása. Az élet minden területén emberekkel vagyunk kapcsolatban; szülőként nevelnünk kell gyermekeinket, a munkatársakkal, beosztottakkal szót kell értenünk, és el kell fogadtatnunk velük magunkat. Mindezen túl, a vállalatok továbbképzései és humánerőforrás-fejlesztései során olyan embereket keresnek, akiknek már van efféle előzetes ismeretük. A szakképzés világa nem szűkíthető le csak a szakközépiskolákra, technikumokra; a különböző vállalatok átképzései mind megfelelő felkészültségű embert igényelnek, melyre a pedagógusképzés rendkívül jól predesztinálja a hallgatókat. 

Jelentkezési határidő: 2022. április 29. (péntek)

A képzésre az mpt.felveteli@gtk.bme.hu e-mail címen lehet jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezési lap, a BSc diploma és a hozzá tartozó leckekönyv, illetve egy motivációs levél megküldésével.

További információ: https://www.mpt.bme.hu/ketfeleves-tanari-mesterkepzes-parhuzamos-kepzesi-formaban-2022/

Interjú Dr. Tóth Péter tanszékvezetővel és Békefi Teodóra igazgatási ügyintézővel