Szervezeti és üzleti coaching szakpszichológus szakirányú továbbképzési szak

Mik a képzés fő jellegzetességei?

A Szervezeti és üzleti coaching szakpszichológust végzettsége képessé teszi arra, hogy a szervezetek vezetőinek és munkatársainak teljesítményét, karrierjét, szakmai és személyes fejlődését támogassa, és segítse őket egyéni és szervezeti céljaik elérésében. A szervezeti és üzleti coach fő tevékenységi területe a szervezetek és a munka világa, ahol segíti az egyéni és csoportos hatékonyságnövelést, valamint a munkahelyi diszfunkciók megoldását.

A szervezeti és üzleti coaching szakpszichológus ismeri és alkalmazza az egyéni, a csoportos és a team coaching módszereit, így segítve klienseit a célok elérését befolyásoló tényezők feltárásában, azok tudatos kezelésében és alkalmazásában. Az önismeret és az egyéni hatékonyság fejlesztésére alapozva támogatja klienseit a hatékonyabb munkavégzés és egyéni siker, a probléma- és konfliktuskezelés, valamint a jobb együttműködés érdekében. Nemcsak a célok megfogalmazásában segíti klienseit, hanem a célok elérését lehetővé tevő stratégia kidolgozásában és az annak megfelelő cselekvésben is.

A képzés fókuszában a teljes szervezetet segíteni tudó coaching pszichológusi kompetenciák kiépítése áll. A képzés egyszerre nyújt rendszerező ismereteket és gyakorlati tapasztalatot. Fontos cél a hivatásszemélyiség minőségi fejlesztése és a coaching folyamatot megalapozó mély pszichológiai ismeretek biztosítása. Mindennek érdekében az oktatói körbe egyaránt bevonásra kerülnek a széles perspektívában gondolkodni tudó és a speciálisan egy adott területhez értő specialisták.

Kinek ajánljuk a szervezeti és üzleti coaching szakpszichológus képzést?

A coaching pszichológia az egyének, csoportok és szervezetek jóllétének, teljesítményének és fejlődésének előmozdítását célzó alkalmazott pszichológiai terület, amely a tudományosan megalapozott pszichológiai elméleteket és módszereket ötvözi a szakszerű és etikus coaching gyakorlatával, mindezt pozitív pszichológiai alapokra építve. A képzést azoknak a pszichológia MA (vagy hagyományos egyetemi) végzettséggel és legalább 2 év szervezeti tapasztalattal rendelkező kollégáknak ajánljuk, akik lelkileg egészséges ügyfelekkel, cél- és eredményorientáltan, az ügyfél meglévő erőforrásainak kibontakoztatását elősegítve szeretnének dolgozni, fejlesztő, és nem gyógyító tevékenységet folytatva. A coaching szakpszichológusok munkahelyi, szervezeti közegben fontos szerepet láthatnak el a vezetés- és szervezetfejlesztési projektek, a hatékonyságnövelés, a fejlődés, a diszfunkciók kezelésének sikeres megvalósításában.

Miért különleges a képzésünk?

  1. Mert az első coaching szakpszichológusi képzés Magyarországon.
  2. Mert szakpszichológusi képzés lévén önálló pszichológusi tevékenységre jogosít fel.
  3. Mert a személyes képességeket, készségeket a legmeghatározóbb nemzetközi szakmai coaching pszichológiai és coaching szervezetek, az International Society of Coaching Psychology (ISCP) és az International Coach Federation (ICF) akkreditációs rendszerében is alkalmazott coach kompetenciák mentén fejlesztjük, megfelelve ezzel az e nemzetközi rendszerekben leírt elvárásoknak.
  4. Figyelmet fordítunk a karrierút segítésében, a coaching szakpszichológusok szakmai identitásának, hivatásszemélyiségének fejlesztésében, a pályaszocializációs folyamatban.
  5. Törekvésünk a mély elméleti megalapozásra épülő praktikus, gyakorlatias tudásanyag átadása.
  6. Elősegítjük a szervezeti, üzleti közegben végzett egyéni, team és csoportos coachinghoz szükséges eszköztár bővítését.
  7. Segítjük a sikeres coaching praxis kiépítéséhez és működtetéséhez szükséges üzleti, vállalkozói kompetenciák megerősítését.

A képzés hibrid formában kerül megvalósításra, a személyes gyakorlati alkalmak mellett élünk a digitális oktatás nyújtotta lehetőségekkel, és a tananyag egy része online oktatási formában kerül átadásra.

Alapadatok:
Végzettségi szint: szakirányú továbbképzés

Tagozat: részidős (levelező)

Szakképzettség: szervezeti és üzleti coaching szakpszichológus

Finanszírozási forma: önköltséges 350 000 Ft/félév

Képzési idő: 4 félév

A képzés szakfelelőse: Dr. Répáczki Rita, egyetemi adjunktus

A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltétele a pszichológia MA (vagy hagyományos egyetemi) diploma és szervezetben szerzett min. 2 év munkatapasztalat. Előnyben részesítjük a már coaching tapasztalattal rendelkező, illetve szervezeti közegben gyakorló kollégákat.

Képzési információk:

Képzési alkalmak: pénteki és szombati napokon, havi egy vagy két alkalommal.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  1. Szakmai önéletrajz, melyben részletezi eddigi munka- és szakmai tapasztalatait
  2. Motivációs levél, melyben kifejti, miért szeretne jelentkezni a képzésünkre

További információk és érdeklődés: repaczki.rita@gtk.bme.hu

Részletes szakleírás és tanterv