Markku Wilenius Patterns of the Future könyvbemutató
október 4, 2019
MNB Tanulmányi Kiválósági Ösztöndíj – pályázati határidő meghosszabbítva!
október 7, 2019

Angol nyelvű mesterképzések a GTK-n

Nagy öröm számunkra, hogy a Kar történetében első alkalommal, a 2019/2020-as tanév őszi félévétől, három mesterképzésünk is elindult angol nyelven. Szeptemberben mesterképzéseinken – Pénzügy; Regionális és Környezeti Gazdaságtan; Vezetés és Szervezés – és a PhD képzésen külföldi hallgatók mellett magyar hallhatók is megkezdték tanulmányaikat.

A tanévet 2019. szeptember 9-én, ünnepélyes keretek között a Kar dékánja Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár nyitotta meg. Dékán Úr köszöntőjét követően Dr. Fischer Márta (Igazgató, BME Idegen Nyelvi Központ), Kincses Gábor (Igazgató, BME Testnevelési Központ) valamint Boros Gergő (Hallgatói Képviselet) tájékoztatták a hallgatókat a nyelvtanulást, testnevelést és a hallgatói képviseletet érintő legfontosabb kérdésekről. Ezt követően az egyes szakok hallgatói a szaktájékoztatók keretében további információt kaptak, ezúttal a képzésükre vonatkozóan.

Minden jót kívánunk a hallgatóknak és az őket angol nyelven tanító oktatóknak egyaránt!